LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 260 – TÌM SỰ BÌNH YÊN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
260
TÌM SỰ BÌNH YÊN

Tôi đi về
Nền Quốc Đạo Cha Ông
Tìm bình yên
Nơi hồng trần bể khổ
Sống an lành
Ngắm đại dương
Nghe rì rầm sóng vỗ
Ngắm bình minh
Nghe mùa xuân nẩy nở
Nơi Cội Nguồn
Tìm thấy một nguồn thương
Tôi về Nguồn
Về với mẹ quê hương
Tìm hơi ấm
Những lời ru của mẹ
Những lời ru
Nhịp đời ru nhè nhẹ
Tiếng tơ lòng
Để lại những hồn thơ
Tôi về Nguồn
Tìm lại những ước mơ
Án mây chiều
Lang thang bay bay mãi
Nhìn lúa non
Đang xanh đời con gái
Trải lá mời
Gió nắng sương mưa
Một dòng sông
Lượn mình qua thôn xóm
Đám lục bình
Theo dòng nước cuốn trôi
Tôi tìm về
Tìm tựa nương Cội Gốc
Tìm tình thương
Trong nền Quốc Giáo Cha Ông
Tôi đi về
Về Nguồn Cội chính tôi
Tìm nguồn vui
Nào phải tận xa xôi
Tôi dang tay
Ôm Cội Nguồn thật chặc
Và không còn
Lạc lõng cảnh nổi trôi
***
Tôi đi về
Nền Quốc Đạo Cha Ông
Tìm bình yên
Nơi hồng trần bể khổ
Sống an lành
Ngắm đại dương
Nghe rì rầm sóng vỗ
Ngắm bình minh
Nghe mùa xuân nẩy nở
Nơi Cội Nguồn
Tìm thấy một nguồn thương
Tôi về Nguồn
Về với mẹ quê hương
Tìm hơi ấm
Những lời ru của mẹ
Những lời ru
Nhịp đời ru nhè nhẹ
Tiếng tơ lòng
Để lại những hồn thơ
Tôi về Nguồn
Tìm lại những ước mơ
Án mây chiều
Lang thang bay bay mãi
Nhìn lúa non
Đang xanh đời con gái
Trải lá mời
Gió nắng sương mưa
Một dòng sông
Lượn mình qua thôn xốm
Đám lục bình
Theo dòng nước cuốn trôi
Tôi tìm về
Tìm tựa nương Cội Gốc
Tìm tình thương
Trong nền Quốc Giáo Cha Ông
Tôi đi về
Về Nguồn Cội chính tôi
Tìm nguồn vui
Nào phải tận xa xôi
Tôi dang tay
Ôm Cội Nguồn thật chặc
Và không còn
Lạc lõng cảnh nổi trôi
***
Tôi tìm về
Tìm tựa nương Cội Gốc
Tìm tình thương
Trong nền Quốc Giáo Cha Ông
Tôi đi về
Về Nguồn Cội chính tôi
Tìm nguồn vui
Nào phải tận xa xôi
Tôi dang tay
Ôm Cội Nguồn thật chặc
Và không còn
Lạc lõng cảnh nổi trôi
Tôi đi về
Về Nguồn Cội chính tôi
Tìm nguồn vui
Nào phải tận xa xôi
Tôi dang tay
Ôm Cội Nguồn thật chặc
Và không còn
Lạc lõng cảnh nổi trôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s