LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 261 – TÔI VÀ ANH

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
261
TÔI VÀ ANH

Tôi và anh
Cùng con Rồng cháu Tiên
Tìm an vui
Trong cuộc sống bình yên
Ngắm mùa xuân
Nghe đất trời chuyển đổi
Nhìn đàn chim
Chúng cùng nhau xây tổ
Tôi và anh
Quên đi bao nỗi khổ
Tháng năm dài
Trôi nổi cảnh lênh đênh
Và từ đây
Thuyền tìm nơi bến đổ
Bến Cội Nguồn
Rực rỡ mấy nghìn năm
Tôi và anh
Tìm lại những niềm tin
Từng một thời
Đã đi vào quên lãng
Sống chơi vơi
Theo gió cuốn mây trôi
Bao cái khổ
Luôn chồng lên sự khổ
Đời dập vùi
Trong bể khổ mông mênh
Sống long đong
Cảnh bèo trôi vô định
Theo dòng đời
Bao lạnh lẻo buồn tên
Tôi vào anh
Đã quay về Nguồn Cội
Những bước đời
Giờ đã mở rộng thênh
Nguồn an vui
Trong tình yêu Quốc Giáo
Gốc vững rồi
Đời kết trái đơm bông
Tôi và anh
Một cuộc đời đổi mới
Một cuộc đời
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Tôi và anh
Giống Tiên Rồng con cháu
Tình anh em
Tình đồng loại thân thương
Sống cùng Nguồn
Chúng ta cùng chung sống
Mãn kiếp trần
Cùng trở lại quê tiên
Quê cõi trời
Quê thiên đàng thiên giới
Sống vĩnh hằng
Sống hạnh phúc an vui
***
Tôi và anh
Cùng con Rồng cháu Tiên
Tìm an vui
Trong cuộc sống bình yên
Ngắm mùa xuân
Nghe đất trời chuyển đổi
Nhìn đàn chim
Chúng cùng nhau xây tổ
Tôi và anh
Quên đi bao nỗi khổ
Tháng năm dài
Trôi nổi cảnh lênh đênh
Và từ đây
Thuyền tìm nơi bến đổ
Bến Cội Nguồn
Rực rỡ mấy nghìn năm
Tôi và anh
Tìm lại những niềm tin
Từng một thời
Đã đi vào quên lãng
Sống chơi vơi
Theo gió cuốn mây trôi
Bao cái khổ
Luôn chồng lên sự khổ
Đời dập vùi
Trong bể khổ mông mênh
Sống long đong
Cảnh bèo trôi vô định
Theo dòng đời
Bao lạnh lẻo buồn tên
Tôi vào anh
Đã quay về Nguồn Cội
Những bước đời
Giờ đã mở rộng thênh
Nguồn an vui
Trong tình yêu Quốc Giáo
Gốc vững rồi
Đời kết trái đơm bông
Tôi và anh
Một cuộc đời đổi mới
Một cuộc đời
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Tôi và anh
Giống Tiên Rồng con cháu
Tình anh em
Tình đồng loại thân thương
Sống cùng Nguồn
Chúng ta cùng chung sống
Mãn kiếp trần
Cùng trở lại quê tiên
Quê cõi trời
Quê thiên đàng thiên giới
Sống vĩnh hằng
Sống hạnh phúc an vui
***
Tôi vào anh
Đã quay về Nguồn Cội
Những bước đời
Giờ đã mở rộng thênh
Nguồn an vui
Trong tình yêu Quốc Giáo
Gốc vững rồi
Đời kết trái đơm bông
Tôi và anh
Một cuộc đời đổi mới
Một cuộc đời
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Tôi và anh
Giống Tiên Rồng con cháu
Tình anh em
Tình đồng loại thân thương
Sống cùng Nguồn
Chúng ta cùng chung sống
Mãn kiếp trần
Cùng trở lại quê tiên
Quê cõi trời
Quê thiên đàng thiên giới
Sống vĩnh hằng
Sống hạnh phúc an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s