LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 259 – NHỮNG NỖI BUỒN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
259
NHỮNG NỖI BUỒN

Có những nỗi buồn
Khó thể gọi tên
Con phản Cha
Khiến lòng Cha tan vỡ
Vì cuộc sống
Hay vì nghèo vì đói
Mà bán đứng người Thầy
Giọt đắng đọng trong tim
Có nỗi buồn
Theo năm tháng lặng im
Phong cho họ cái danh
Họ chẳng cảm ơn
Còn bội bạc người phong
Có nỗi buồn
Đến và đi nhè nhẹ
Vì nỗi buồn
Không đọng lại trong tâm
Có nỗi buồn
Nhân tốt mấy
Quả chỉ là trái đắng
Vì gặp phải bất nhân
Có nỗi buồn
Đọng lại thành nỗi đau
Màu thời gian
Vết in hằng trên trán
Tóc muối tiêu
Bổng dưng liền bạc trắng
Năm tháng buồn
Vết cứa lại thêm sâu
Sao con người
Cứ mang đến cho nhau
Bao ưu phiền
Như viết thương xác muối
Đến hôm nay
Mới biết
Rằng ai tốt xấu
Những nỗi buồn
Sao chẳng thể gọi tên
***
Có những nỗi buồn
Khó thể gọi tên
Con phản Cha
Khiến lòng Cha tan vỡ
Vì cuộc sống
Hay vì nghèo vì đói
Mà bán đứng người Thầy
Giọt đắng đọng trong tim
Có nỗi buồn
Theo năm tháng lặng im
Phong cho họ cái danh
Họ chẳng cảm ơn
Còn bội bạc người phong
Có nỗi buồn
Đến và đi nhè nhẹ
Vì nỗi buồn
Không đọng lại trong tâm
Có nỗi buồn
Nhân tốt mấy
Quả chỉ là trái đắng
Vì gặp phải bất nhân
Có nỗi buồn
Đọng lại thành nỗi đau
Màu thời gian
Vết in hằng trên trán
Tóc muối tiêu
Bổng dưng liền bạc trắng
Năm tháng buồn
Vết cứa lại thêm sâu
Sao con người
Cứ mang đến cho nhau
Bao ưu phiền
Như viết thương xác muối
Đến hôm nay
Mới biết
Rằng ai tốt xấu
Những nỗi buồn
Sao chẳng thể gọi tên
***
Màu thời gian
Vết in hằng trên trán
Tóc muối tiêu
Bổng dưng liền bạc trắng
Năm tháng buồn
Vết cứa lại thêm sâu
Sao con người
Cứ mang đến cho nhau
Bao ưu phiền
Như viết thương xác muối
Đến hôm nay
Mới biết
Rằng ai tốt xấu
Những nỗi buồn
Sao chẳng thể gọi tên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s