LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 249 – KINH THƠ VĂN HÓA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
249
KINH THƠ VĂN HÓA

Kinh thơ Văn Hóa
Soi sáng lòng người
Kinh thơ Văn Hóa
Mở đường về trời
Kinh thơ là bạn đời
Người thầy âm thầm
Lặng lẽ tháng ngày
Là gươm thiên
Là binh pháp
Là hào lũy tường thành
Chống quân xâm lược
Diệt trừ ngoại xâm
Tiếng sao véo von
Tiếng đàn trầm bổng
Xua tan nỗi buồn
Linh đan dược liệu
Kinh thơ
Chữa tan bách bệnh
Tiêu tan bách tà
Kinh thơ là nhà
Là vườn hoa
Tô thắm sơn hà
Là bạn đời
Chung thủy muôn đời
Chỉ người giác ngộ
Mới rõ thời kinh thơ
Vô duyên
Nhặt được kim cương
Tưởng đâu là đất
Còn thua cục chì
Kinh thơ Thiên Ý
Của Trời
Còn hơn châu báu
Ngọc ngà kim cương
***
Kinh thơ Văn Hóa
Soi sáng lòng người
Kinh thơ Văn Hóa
Mở đường về trời
Kinh thơ là bạn đời
Người thầy âm thầm
Lặng lẽ tháng ngày
Là gươm thiên
Là binh pháp
Là hào lũy tường thành
Chống quân xâm lược
Diệt trừ ngoại xâm
Tiếng sao véo von
Tiếng đàn trầm bổng
Xua tan nỗi buồn
Linh đan dược liệu
Kinh thơ
Chữa tan bách bệnh
Tiêu tan bách tà
Kinh thơ là nhà
Là vườn hoa
Tô thắm sơn hà
Là bạn đời
Chung thủy muôn đời
Chỉ người giác ngộ
Mới rõ thời kinh thơ
Vô duyên
Nhặt được kim cương
Tưởng đâu là đất
Còn thua cục chì
Kinh thơ Thiên Ý
Của Trời
Còn hơn châu báu
Ngọc ngà kim cương
***
Chỉ người giác ngộ
Mới rõ thời kinh thơ
Vô duyên
Nhặt được kim cương
Tưởng đâu là đất
Còn thua cục chì
Kinh thơ Thiên Ý
Của Trời
Còn hơn châu báu
Ngọc ngà kim cương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s