LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 248 – MÙA XUÂN NĂM ẤY

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
248
MÙA XUÂN NĂM ẤY

Mùa xuân năm ấy
Sáng rực bầu trời
Mùa xuân năm ấy
Mai Lan vui cười
Quốc Tổ trở về
Các tầng trời
Thiên Thần múa hát
Mừng vui khôn xiết
Con cả Cha Trời
Giáng trần
Lần hai
Mở ra đại đạo
Cội Nguồn vũ trụ
Vinh quang thay
Việt Nam
Tốt đẹp thay
Thế gian
Ánh mặt trời
Soi sáng
Không còn tăm tối
Yên bình âu ca
Mùa xuân năm ấy
Chúa Thánh ra đời
Cũng như bao người
Hài nhi bình thường
Có vầng hào quang
Ngũ sắc năm màu
Như ánh bình minh
Đẹp lạ đẹp lùng
Chư thiên ca hát
Mừng đấng cứu thế
Xuống trần
Đấng trí huệ nhất
Đấng từ bi nhất
Đấng nhẫn nhục nhất
Đấng chịu nhiều
Gian khổ nhất
Sống đầy nghịch cảnh
Nhưng vẫn vượt qua
Đấng oai hùng
Khiếp vía quỷ ma
Đấng lấp cửa địa ngục
Cửa trời mở ra
Đấng anh cả
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,
Đấng con cả Trời Cha
Huệ Mạng Uy Linh Chí Tôn
Mùng một hàng tháng
Con cả thay Cha Trời
Mừng sinh nhật
Quốc Tổ trở về
20 tháng 02 hàng năm
Cứu vớt nhân loại
Năm màu da anh em
Mùa xuân
Mai, Đào, Lan
Rộ nở hoa,
Chào đón Anh Linh
Quốc Tổ lâm phàm lần hai
***
Mùa xuân năm ấy
Sáng rực bầu trời
Mùa xuân năm ấy
Mai Lan vui cười
Quốc Tổ trở về
Các tầng trời
Thiên Thần múa hát
Mừng vui khôn xiết
Con cả Cha Trời
Giáng trần
Lần hai
Mở ra đại đạo
Cội Nguồn vũ trụ
Vinh quang thay
Việt Nam
Tốt đẹp thay
Thế gian
Ánh mặt trời
Soi sáng
Không còn tăm tối
Yên bình âu ca
Mùa xuân năm ấy
Chúa Thánh ra đời
Cũng như bao người
Hài nhi bình thường
Có vầng hào quang
Ngũ sắc năm màu
Như ánh bình minh
Đẹp lạ đẹp lùng
Chư thiên ca hát
Mừng đấng cứu thế
Xuống trần
Đấng trí huệ nhất
Đấng từ bi nhất
Đấng nhẫn nhục nhất
Đấng chịu nhiều
Gian khổ nhất
Sống đầy nghịch cảnh
Nhưng vẫn vượt qua
Đấng oai hùng
Khiếp vía quỷ ma
Đấng lấp cửa địa ngục
Cửa trời mở ra
Đấng anh cả
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,
Đấng con cả Trời Cha
Huệ Mạng Uy Linh Chí Tôn
Mùng một hàng tháng
Con cả thay Cha Trời
Mừng sinh nhật
Quốc Tổ trở về
20 tháng 02 hàng năm
Cứu vớt nhân loại
Năm màu da anh em
Mùa xuân
Mai, Đào, Lan
Rộ nở hoa,
Chào đón Anh Linh
Quốc Tổ lâm phàm lần hai
***
Đấng anh cả
Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa,
Đấng con cả Trời Cha
Huệ Mạng Uy Linh Chí Tôn
Mùng một hàng tháng
Con cả thay Cha Trời
Mừng sinh nhật
Quốc Tổ trở về
20 tháng 02 hàng năm
Cứu vớt nhân loại
Năm màu da anh em
Mùa xuân
Mai, Đào, Lan
Rộ nở hoa,
Chào đón Anh Linh
Quốc Tổ lâm phàm lần hai
Quốc Tổ trở về
20 tháng 02 hàng năm
Cứu vớt nhân loại
Năm màu da anh em
Mùa xuân
Mai, Đào, Lan
Rộ nở hoa,
Chào đón Anh Linh
Quốc Tổ lâm phàm lần hai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s