LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 250 – BÌNH YÊN CON THUYỀN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
250
BÌNH YÊN CON THUYỀN

Ta về
Lưng tựa Cha Trời
Thả hồn theo gió
Hòa mình theo mây
Bao năm
Lạc Cội ngược xuôi
Dặm đường gian khổ
Lao đao cuộc đời
Cội Nguồn
Đã sáng lên rồi
Dòng sông Nguồn Cội
Nặng tình nước non
Con Rồng
Mà lại cháu Tiên
Bao nhiêu âm điệu
Thiết Tha diệu kỳ
Năm nghìn năm
Sông lỡ sông bồi
Qua rồi tăm tối
Rạng ngời bình minh
Hương đồng
Gió nội quê hương
Vang vang câu hát
Vấn vương sông hồ
Vi vu
Cao vút mây trời
Sáo diều trầm bổng
Vang lừng nước non
Ta về
Tìm khúc Âu Cơ
Tìm trong huyết mạch
Long Quân Cha Trời
Bước chân
Trở lại Cội Nguồn
Cao dao của Mẹ
Quê hương Tiên Rồng
Ta về
Chủ nghĩa đại đồng
Thơm tình đồng loại
Đồng Bào anh em
Bể trần
Tìm bến tựa nương
Bến Nguồn bến Cội
Bình yên con thuyền
***
Ta về
Lưng tựa Cha Trời
Thả hồn theo gió
Hòa mình theo mây
Bao năm
Lạc Cội ngược xuôi
Dặm đường gian khổ
Lao đao cuộc đời
Cội Nguồn
Đã sáng lên rồi
Dòng sông Nguồn Cội
Nặng tình nước non
Con Rồng
Mà lại cháu Tiên
Bao nhiêu âm điệu
Thiết Tha diệu kỳ
Năm nghìn năm
Sông lỡ sông bồi
Qua rồi tăm tối
Rạng ngời bình minh
Hương đồng
Gió nội quê hương
Vang vang câu hát
Vấn vương sông hồ
Vi vu
Cao vút mây trời
Sáo diều trầm bổng
Vang lừng nước non
Ta về
Tìm khúc Âu Cơ
Tìm trong huyết mạch
Long Quân Cha Trời
Bước chân
Trở lại Cội Nguồn
Cao dao của Mẹ
Quê hương Tiên Rồng
Ta về
Chủ nghĩa đại đồng
Thơm tình đồng loại
Đồng Bào anh em
Bể trần
Tìm bến tựa nương
Bến Nguồn bến Cội
Bình yên con thuyền
***
Bể trần
Tìm bến tựa nương
Bến Nguồn bến Cội
Bình yên con thuyền
Tự lưng
Vào Đức Cha Trời
An vui hạnh phúc
Đời đời bình yên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s