LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 236 – ĐẤT NƯỚC TÔI

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
236
ĐẤT NƯỚC TÔI

Đất nước tôi
Đất nước tôi
Năm nghìn năm
Từ thuở dựng non
Bách Việt Văn Lang
Rền vang khí phách
No cơm ấm áo
Đệ nhất hoàn cầu
Độc Lập lâu dài
Không nước nào hơn
Nhưng đến khi
Kết thúc
Niên Đại Hùng Vương
Bách Việt Văn Lang
Đi vào chiến tranh loạn lạc
Rời xa Cội Nguồn
Dẫn đến tan thương
Đi vào thảm sử
Nghe từng nỗi đau
Của biển
Nghe từng nỗi đau
Của rừng
Nghe từng nỗi buồn
Của núi
Ôi quê hương dòng sông
Lũy tre đồng ruộng
Bom cày đạn xới
Ôi chiến tranh
Ôi đau thương
Do giặc ngoại xâm
Dày xéo
Bao người ra đi
Bao người không về
Để lại nặng nề
Cho bao thế hệ tiếp theo
Đất nước tôi
Đất Cha Ông
Từ thuở khai sinh
Nào đâu phải thế
Nhưng vì mất Gốc
Nối tiếp nhau
Mưa dầm nắng lửa
Binh đao không nghĩ
Thành dòng ca dao
Dòng giống Tiên Rồng
Mất đi
Hùng thiên lịch sử
Hào hùng uy dũng
Hùng khí mấy nghìn năm
Quê hương ta ơi
Quê hương Việt Nam
Chịu nhiều gian khổ
Cùng nhau thức tỉnh
Trở về Cội Nguồn
Lấy lại khí thế hào hùng
Bao đời vang mãi
Con tàu nối nhau
Trọn tình trọn nghĩa
Giữ gìn quê hương
Ngăn bước quân thù
Vang vang câu hò
Vùi chôn
Lũ giặc ngoại xâm
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Đất nước năm nghìn năm
Sáng ngời muôn thuở
Sáng ngời muôn thu
***
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Năm nghìn năm
Từ thuở dựng non
Bách Việt Văn Lang
Rền vang khí phách
No cơm ấm áo
Đệ nhất hoàn cầu
Độc Lập lâu dài
Không nước nào hơn
Nhưng đến khi
Kết thúc
Niên Đại Hùng Vương
Bách Việt Văn Lang
Đi vào chiến tranh loạn lạc
Rời xa Cội Nguồn
Dẫn đến tan thương
Đi vào thảm sử
Nghe từng nỗi đau
Của biển
Nghe từng nỗi đau
Của rừng
Nghe từng nỗi buồn
Của núi
Ôi quê hương dòng sông
Lũy tre đồng ruộng
Bôm cày đạn xới
Ôi chiến tranh
Ôi đau thương
Do giặc ngoại xâm
Dày xéo
Bao người ra đi
Bao người không về
Để lại nặng nề
Cho bao thế hệ tiếp theo
Đất nước tôi
Đất Cha Ông
Từ thuở khai sinh
Nào đâu phải thế
Nhưng vì mất Gốc
Nối tiếp nhau
Mưa dầm nắng lửa
Binh đao không nghỉ
Thành dòng ca dao
Dòng giống Tiên Rồng
Mất đi
Hùng thiên lịch sử
Hào hùng uy dũng
Hùng khí mấy nghìn năm
Quê hương ta ơi
Quê hương Việt Nam
Chịu nhiều gian khổ
Cùng nhau thức tỉnh
Trở về Cội Nguồn
Lấy lại khí thế hào hùng
Bao đời vang mãi
Con tàu nối nhau
Trọn tình trọn nghĩa
Giữ gìn quê hương
Ngăn bước quân thù
Vang vang câu hò
Vùi chôn
Lũ giặc ngoại xâm
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Đất nước năm nghìn năm
Sáng ngời muôn thuở
Sáng ngời muôn thu
***
Ôi chiến tranh
Ôi đau thương
Do giặc ngoại xâm
Dày xéo
Bao người ra đi
Bao người không về
Để lại nặng nề
Cho bao thế hệ tiếp theo
Đất nước tôi
Đất Cha Ông
Từ thuở khai sinh
Nào đâu phải thế
Nhưng vì mất Gốc
Nối tiếp nhau
Mưa dầm nắng lửa
Binh đao không nghỉ
Thành dòng ca dao
Dòng giống Tiên Rồng
Mất đi
Hùng thiên lịch sử
Hào hùng uy dũng
Hùng khí mấy nghìn năm
Quê hương ta ơi
Quê hương Việt Nam
Chịu nhiều gian khổ
Cùng nhau thức tỉnh
Trở về Cội Nguồn
Lấy lại khí thế hào hùng
Bao đời vang mãi
Con tàu nối nhau
Trọn tình trọn nghĩa
Giữ gìn quê hương
Ngăn bước quân thù
Vang vang câu hò
Vùi chôn
Lũ giặc ngoại xâm
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Đất nước năm nghìn năm
Sáng ngời muôn thuở
Sáng ngời muôn thu
Đất nước tôi
Đất nước tôi
Đất nước năm nghìn năm
Sáng ngời muôn thuở
Sáng ngời muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s