LONG HOA THI TẬP CA NHẠC – 237 – CON BIẾT ĐI ĐÂU

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
237
CON BIẾT ĐI ĐÂU

Bỏ Nguồn
Con biết đi đâu
Gốc mất
Cành khô ngọn héo
Cuộc đời tăm tối
Cánh chim ngàn khơi
Mênh mông
Biển cả mênh mông
Biền trần
Thuyền không lái
Biết trôi về đâu
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Thuyền không bến đậu
Con biết theo ai
Tương lai mịt mờ
Bước đời vô định
Lạc loài bơ vơ
Thuyền đời
Không bến
Thuyền đời lênh đênh
Bỏ Cha Trời
Bỏ mẹ Trời
Con sống với ai
Mồ côi mồ cút
Lạnh tanh cuộc đời
Đời cô đơn
Trong chốn nhân gian
Đi vào luân hồi
Lang thang bao
Kiếp sống
Kiếm từng chút phước
Từng chút may mắn
Nghèo xơ
Muôn kiếp chơi vơi
Rời xa Cội Nguồn
Con biết về đâu
Con đi đi mãi
Cũng không thấy nhà
Hằng hà số kiếp trôi qua
U minh mịt mờ
Nào ai dẫn
Con trên đường dài
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ rơi con
Linh Hồn con
Bơ vơ
Tháng năm ngơ ngẫn
Đường đời bơ vơ
Thiên đàng kia
Cha dành cho ai
Cho con biết
Làm sao con đến được
Khi con rời bỏ
Cội Nguồn
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ con
Con nguyện từ đây
Nhận Tổ quy Tông
Trở thành
Người con
Thuận Hiếu
Của Cha của Mẹ
Chánh Thân Chánh Mẫu
Của con
Con xin Cha Mẹ nhận con
***
Bỏ Nguồn
Con biết đi đâu
Gốc mất
Cành khô ngọn héo
Cuộc đời tăm tối
Cánh chim ngàn khơi
Mênh mông
Biển cả mênh mông
Biền trần
Thuyền không lái
Biết trôi về đâu
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Thuyền không bến đậu
Con biết theo ai
Tương lai mịt mờ
Bước đời vô định
Lạc loài bơ vơ
Thuyền đời
Không bến
Thuyền đời lênh đênh
Bỏ Cha Trời
Bỏ mẹ Trời
Con sống với ai
Mồ côi mồ cút
Lạnh tanh cuộc đời
Đời cô đơn
Trong chốn nhân gian
Đi vào luân hồi
Lang thang bao
Kiếp sống
Kiếm từng chút phước
Từng chút may mắn
Nghèo xơ
Muôn kiếp chơi vơi
Rời xa Cội Nguồn
Con biết về đâu
Con đi đi mãi
Cũng không thấy nhà
Hằng hà số kiếp trôi qua
U minh mịt mờ
Nào ai dẫn
Con trên đường dài
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ rơi con
Linh Hồn con
Bơ vơ
Tháng năm ngơ ngẫn
Đường đời bơ vơ
Thiên đàng kia
Cha dành cho ai
Cho con biết
Làm sao con đến được
Khi con rời bỏ
Cội Nguồn
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ con
Con nguyện từ đây
Nhận Tổ quy Tông
Trở thành
Người con
Thuận Hiếu
Của Cha của Mẹ
Chánh Thân Chánh Mẫu
Của con
Con xin Cha Mẹ nhận con
***
Bỏ Cha Trời
Bỏ mẹ Trời
Con sống với ai
Mồ côi mồ cút
Lạnh tanh cuộc đời
Đời cô đơn
Trong chốn nhân gian
Đi vào luân hồi
Lang thang bao
Kiếp sống
Kiếm từng chút phước
Từng chút may mắn
Nghèo xơ
Muôn kiếp chơi vơi
Rời xa Cội Nguồn
Con biết về đâu
Con đi đi mãi
Cũng không thấy nhà
Hằng hà số kiếp trôi qua
U minh mịt mờ
Nào ai dẫn
Con trên đường dài
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ rơi con
Linh Hồn con
Bơ vơ
Tháng năm ngơ ngẫn
Đường đời bơ vơ
Thiên đàng kia
Cha dành cho ai
Cho con biết
Làm sao con đến được
Khi con rời bỏ
Cội Nguồn
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ con
Con nguyện từ đây
Nhận Tổ quy Tông
Trở thành
Người con
Thuận Hiếu
Của Cha của Mẹ
Chánh Thân Chánh Mẫu
Của con
Con xin Cha Mẹ nhận con
Cha Trời
Mẹ Trời ơi
Đừng bỏ con
Con nguyện từ đây
Nhận Tổ quy Tông
Trở thành
Người con
Thuận Hiếu
Của Cha của Mẹ
Chánh Thân Chánh Mẫu
Của con
Con xin Cha Mẹ nhận con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s