LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 233 – TẤT CẢ ĐỀU GIẢ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
233
TẤT CẢ ĐỀU GIẢ

Người giác ngộ
Là đi vào diệt độ
Có hình là giả
Có sắc là giả
Có tướng là giả
Có pháp là giả
Tất cả là hành giả
Giặc là giặc giả
Sống là sống giả
Chết là chết giả
Tất cả chỉ là
Trò ảo thuật
Vạn pháp
Do Duy Tâm tạo
Vạn cảnh
Do Duy Thức sanh
Thuận, nghịch
Biến động
Lúc chiến tranh
Lúc hòa bình
Cõi tạm hồng trần
Sống cũng giả
Chết cũng giả
Có gì là thật đâu
Mà hận với thù
Nầy bạn thân ơi
Dù anh là ai
Giai cấp
Chủng Tộc nào
Giàu hay nghèo
Mãn trần
Thời cũng như nhau
Ai cũng phải
Ra đi
Bỏ lại tất cả
Không mang theo
Được gì
Dù là mảy lông
Hạt bụi,
Đời là giả tạm
Không thể ở lâu
Hãy dành cho nhau
Bao niềm vui
Hạnh phúc
Thiên đàng
Cùng nhau đi đến
Không ganh ghét
Hận thù
Thời địa ngục
Không sa
Người ơi hãy nhớ
Kiếp người
Mau chóng vội qua
Chỉ nghiệp
Là mang theo
Không phải
Vàng muôn bạc đống
Mãn trần rồi
Mấy ai trở lại
Xin đừng
Toan tính thiệt hơn
Hãy mến thương nhau
Giúp đở lẫn nhau
Bằng cả trái tim
Đến rồi đi
Ai ai cũng thế
Mãn trần là chấm hết
Thứ mang theo
Là Thiện Lành Thiên Ý
Thứ Trâm quý
Không phải là Bạc Vàng
Mà đức Tánh Từ Bi
Trần gian cõi tạm
Sống cũng giả
Chết cũng giả
Giặc cũng chỉ là Giặc giả
Nên mới gọi
Cõi tạm trường thi
Có chi
Hãy buông bỏ hết đi
Trở lại thiên đàng
Quê hương vĩnh hằng
Sống mãi tự tại an vui
***
Người giác ngộ
Là đi vào diệt độ
Có hình là giả
Có sắc là giả
Có tướng là giả
Có pháp là giả
Tất cả là hành giả
Giặc là giặc giả
Sống là sống giả
Chết là chết giả
Tất cả chỉ là
Trò ảo thuật
Vạn pháp
Do Duy Tâm tạo
Vạn cảnh
Do Duy Thức sanh
Thuận, nghịch
Biến động
Lúc chiến tranh
Lúc hòa bình
Cõi tạm hồng trần
Sống cũng giả
Chết cũng giả
Có gì là thật đâu
Mà hận với thù
Nầy bạn thân ơi
Dù anh là ai
Giai cấp
Chủng Tộc nào
Giàu hay nghèo
Mãn trần
Thời cũng như nhau
Ai cũng phải
Ra đi
Bỏ lại tất cả
Không mang theo
Được gì
Dù là mảy lông
Hạt bụi,
Đời là giả tạm
Không thể ở lâu
Hãy dành cho nhau
Bao niềm vui
Hạnh phúc
Thiên đàng
Cùng nhau đi đến
Không ganh ghét
Hận thù
Thời địa ngục
Không sa
Người ơi hãy nhớ
Kiếp người
Mau chóng vội qua
Chỉ nghiệp
Là mang theo
Không phải
Vàng muôn bạc đống
Mãn trần rồi
Mấy ai trở lại
Xin đừng
Toan tính thiệt hơn
Hãy mến thương nhau
Giúp đở lẫn nhau
Bằng cả trái tim
Đến rồi đi
Ai ai cũng thế
Mãn trần là chấm hết
Thứ mang theo
Là Thiện Lành Thiên Ý
Thứ Trâm quý
Không phải là Bạc Vàng
Mà đức Tánh Từ Bi
Trần gian cõi tạm
Sống cũng giả
Chết cũng giả
Giặc cũng chỉ là Giặc giả
Nên mới gọi
Cõi tạm trường thi
Có chi
Hãy buông bỏ hết đi
Trở lại thiên đàng
Quê hương vĩnh hằng
Sống mãi tự tại an vui
***
Mãn trần rồi
Mấy ai trở lại
Xin đừng
Toan tính thiệt hơn
Hãy mến thương nhau
Giúp đở lẫn nhau
Bằng cả trái tim
Đến rồi đi
Ai ai cũng thế
Mãn trần là chấm hết
Thứ mang theo
Là Thiện Lành Thiên Ý
Thứ Trâm quý
Không phải là Bạc Vàng
Mà đức Tánh Từ Bi
Trần gian cõi tạm
Sống cũng giả
Chết cũng giả
Giặc cũng chỉ là Giặc giả
Nên mới gọi
Cõi tạm trường thi
Có chi
Hãy buông bỏ hết đi
Trở lại thiên đàng
Quê hương vĩnh hằng
Sống mãi tự tại an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s