LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 234 – QUỲ DƯỚI CHÂN CHA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
234
QUỲ DƯỚI CHÂN CHA

Chúng con quay đầu
Trở về Cội Nguồn
Quỳ dưới chân Cha
Cha là Thái Dương
Mẹ là Thái Âm
Soi sáng nhân gian
Trừ hết lầm mê
Cứu cháu cứu con
Cha là Long Quân
Mẹ là Âu Cơ
Cha Mẹ vũ trụ
Đại từ đại bi
Cha lành bốn loài
Cha khắp càn khôn
Từ vô lượng kiếp
Chúng con lạc Cội
Lạc loài bơ vơ
Gây ra nhiều tội
Sa đọa không ngừng
Lạc mất đường về
Nên không
Biết nhà là đâu
Biết bao khổ đau
Biết bao trầm luân
Chúng con quyết tâm
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Nghe lời Mẹ Cha
Gieo trồng Thiên Ý
Mai sau gặt hái
Toàn quả phúc lành
Không còn cái nghèo
Cầu xin
Khắp cùng tam giới
Cha sai con cả
Chí Tôn xuống thế
Trao cho chìa khóa
Mở kho báu
Nhà Trời
Chọn lấy những gì
Mình ưa thích
Đem ra kinh doanh
Đem ra gieo trồng
Làm giàu cho hồn linh
Chúng con cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Người truyền lời Trời
Cho chúng con
***
Chúng con quay đầu
Trở về Cội Nguồn
Quỳ dưới chân Cha
Cha là Thái Dương
Mẹ là Thái Âm
Soi sáng nhân gian
Trừ hết lầm mê
Cứu cháu cứu con
Cha là Long Quân
Mẹ là Âu Cơ
Cha Mẹ vũ trụ
Đại từ đại bi
Cha lành bốn loài
Cha khắp càn khôn
Từ vô lượng kiếp
Chúng con lạc Cội
Lạc loài bơ vơ
Gây ra nhiều tội
Sa đọa không ngừng
Lạc mất đường về
Nên không
Biết nhà là đâu
Biết bao khổ đau
Biết bao trầm luân
Chúng con quyết tâm
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Nghe lời Mẹ Cha
Gieo trồng Thiên Ý
Mai sau gặt hái
Toàn quả phúc lành
Không còn cái nghèo
Cầu xin
Khắp cùng tam giới
Cha sai con cả
Chí Tôn xuống thế
Trao cho chìa khóa
Mở kho báu
Nhà Trời
Chọn lấy những gì
Mình ưa thích
Đem ra kinh doanh
Đem ra gieo trồng
Làm giàu cho hồn linh
Chúng con cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Người truyền lời Trời
Cho chúng con
***
Chúng con quyết tâm
Trở về Cội Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Nghe lời Mẹ Cha
Gieo trồng Thiên Ý
Mai sau gặt hái
Toàn quả phúc lành
Không còn cái nghèo
Cầu xin
Khắp cùng tam giới
Cha sai con cả
Chí Tôn xuống thế
Trao cho chìa khóa
Mở kho báu
Nhà Trời
Chọn lấy những gì
Mình ưa thích
Đem ra kinh doanh
Đem ra gieo trồng
Làm giàu cho hồn linh
Chúng con cảm ơn
Quốc Tổ Vua Hùng
Người truyền lời Trời
Cho chúng con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s