LONG HOA THI TẬP CA NHẠC – 225 – LỜI HỎI THĂM

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
225
LỜI HỎI THĂM

Nơi chốn xa
Người bạn của tôi
Cùng gia đình
Nơi ấy
Bây giờ
Có được bình yên không
Có còn
Nhìn tuyết rơi cuối đường
Có còn
Đi trong thành phố buồn
Những đêm mưa
Người vắng bóng thưa
Người bạn của tôi
Nơi xa xôi
Nhớ khi xưa
Chúng mình chung đôi
Yêu quá là yêu
Người bạn thân
Lam lũ làm ăn
Tôi luôn cầu nguyện
Cho gia đình
Bình yên vạn sự
Nghe bạn về Nguồn
Tôi rất là mừng
Khi mãn trần
Chúng ta
Cùng trở lại
Quê hương cõi trời
Đoàn viên
Trên thiên đàng
Nơi ấy bây giờ
Có lẽ là mùa mưa
Rét buốt thấu da
Cây cối
Bạc đầu
Nở hoa bông tuyết
Hơn mười năm rồi
Ta chưa gặp nhau
Chiều nay nhớ về bạn
Trong bể khổ trần ai
Chịu nhiều gian nan
Và cũng lắm đắng cay
Giàu cho mấy
Mãn trần
Cũng trắng tay
Nghèo cho mấy
Mãn trần
Cũng xong một đời
Hãy trở lại thiên đàng
Qua cửa ngõ lương tâm
Đừng có sa chân
Lạc vào cám dỗ
Tiền Ma bạc quỷ
Mà mất lối về trời
Mấy lời thăm bạn
Người bạn tận xa xôi
***
Nơi chốn xa
Người bạn của tôi
Cùng gia đình
Nơi ấy
Bây giờ
Có được bình yên không
Có còn
Nhìn tuyết rơi cuối đường
Có còn
Đi trong thành phố buồn
Những đêm mưa
Người vắng bóng thưa
Người bạn của tôi
Nơi xa xôi
Nhớ khi xưa
Chúng mình chung đôi
Yêu quá là yêu
Người bạn thân
Lam lũ làm ăn
Tôi luôn cầu nguyện
Cho gia đình
Bình yên vạn sự
Nghe bạn về Nguồn
Tôi rất là mừng
Khi mãn trần
Chúng ta
Cùng trở lại
Quê hương cõi trời
Đoàn viên
Trên thiên đàng
Nơi ấy bây giờ
Có lẽ là mùa mưa
Rét buốt thấu da
Cây cối
Bạc đầu
Nở hoa bông tuyết
Hơn mười năm rồi
Ta chưa gặp nhau
Chiều nay nhớ về bạn
Trong bể khổ trần ai
Chịu nhiều gian nan
Và cũng lắm đắng cay
Giàu cho mấy
Mãn trần
Cũng trắng tay
Nghèo cho mấy
Mãn trần
Cũng xong một đời
Hãy trở lại thiên đàng
Qua cửa ngõ lương tâm
Đừng có sa chân
Lạc vào cám dỗ
Tiền Ma bạc quỷ
Mà mất lối về trời
Mấy lời thăm bạn
Người bạn tận xa xôi
***
Hơn mười năm rồi
Ta chưa gặp nhau
Chiều nay nhớ về bạn
Trong bể khổ trần ai
Chịu nhiều gian nan
Và cũng lắm đắng cay
Giàu cho mấy
Mãn trần
Cũng trắng tay
Nghèo cho mấy
Mãn trần
Cũng xong một đời
Hãy trở lại thiên đàng
Qua cửa ngõ lương tâm
Đừng có sa chân
Lạc vào cám dỗ
Tiền Ma bạc quỷ
Mà mất lối về trời
Mấy lời thăm bạn
Người bạn tận xa xôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s