GIẬN MÌNH

GIẬN MÌNH

Anh giận mình, vì không về Nguồn Cội
Nên đời anh, bao khổ cực triền miên
Anh hối hận, vì quá ngu quá dại
Nên đời anh, lụn bại kiếp lênh đênh
Nếu ngày xưa, anh trở về Nguồn Cội
Thời hôm nay, đâu lặng lội khổ thân
Gốc mất rồi, nên đi vào tiệt lộ
Nguồn không còn, thời phước cạn đức tiêu
Vì ngu nên phải đứng điêu
Bơ vơ lạc lối đảo điên cuộc đời
Chân trời hạnh phúc xa vời
Giận mình ngu dại rời Nguồn cạn khô
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s