LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 224 – VỀ NGUỒN ĐI EM

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
224
VỀ NGUỒN ĐI EM

Về Nguồn đi em
Em sẽ yêu
Cuộc sống
Yêu cuộc đời
Yêu biển trời
An lạc tâm hồn
Yêu quê hương
Rộng mở tình thương
Em nghe
Tâm tư phơi phới
Bao điều ước muốn
Mơ mái nhà
Đoàn kết yêu thương
Cơm no áo ấm
Về Cội Nguồn
Là về với Cha Trời
Làm chủ Thiên Ý
Ở nơi đây
Em muốn gì
Cầu nguyền
Đều được linh ứng
Về Nguồn đi em
Sẽ cho em
Niềm hi vọng
Cuộc đời an vui
Em sẽ thấy
Vườn xuân
Đầy niềm vui
Mơ ước của em
Cả tình yêu
Đẹp tựa giấc mơ
Dù đời qua mau
Vẫn thấy
Đời đáng yêu
Cuối đường đời
Trở lại quê hương
Thiên đàng cõi trời
Về Nguồn đi em
Về Nguồn đi em
***
Về Nguồn đi em
Em sẽ yêu
Cuộc sống
Yêu cuộc đời
Yêu biển trời
An lạc tâm hồn
Yêu quê hương
Rộng mở tình thương
Em nghe
Tâm tư phơi phới
Bao điều ước muốn
Mơ mái nhà
Đoàn kết yêu thương
Cơm no áo ấm
Về Cội Nguồn
Là về với Cha Trời
Làm chủ Thiên Ý
Ở nơi đây
Em muốn gì
Cầu nguyền
Đều được linh ứng
Về Nguồn đi em
Sẽ cho em
Niềm hi vọng
Cuộc đời an vui
Em sẽ thấy
Vườn xuân
Đầy niềm vui
Mơ ước của em
Cả tình yêu
Đẹp tựa giấc mơ
Dù đời qua mau
Vẫn thấy
Đời đáng yêu
Cuối đường đời
Trở lại quê hương
Thiên đàng cõi trời
Về Nguồn đi em
Về Nguồn đi em
***
Về Nguồn đi em
Sẽ cho em
Niềm hi vọng
Cuộc đời an vui
Em sẽ thấy
Vườn xuân
Đầy niềm vui
Mơ ước của em
Cả tình yêu
Đẹp tựa giấc mơ
Dù đời qua mau
Vẫn thấy
Đời đáng yêu
Cuối đường đời
Trở lại quê hương
Thiên đàng cõi trời
Về Nguồn đi em
Về Nguồn đi em
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s