LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 223 -TRUYỀN KINH THEO THÁNG NGÀY

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
223
TRUYỀN KINH
THEO THÁNG NGÀY

Tôi phổ truyền chân lý
Theo tháng ngày không quên
Luôn đem về cuộc sống
Khắp đất trời bình yên
Lòng an vui
Như bao nhiêu chuyện lạ
Tuy nhọc nhằn
Nhưng lòng mãi nở hoa
Biển trần luôn lao xao
U minh mở lối vào
Thế nhân chen chúc bước
Khổ đời ráng sức lao
Đêm đêm ráng truyền kinh
Gieo hạt mầm Thiên Ý
Để cho đời xanh tốt
Đón xuân về bình yên
Mưa rơi mưa Thiên Ý
Hạt mưa, mưa chân lý
Làm xanh mầm nước non
Làm khiếp vía ngoại xâm
Sống cuộc đời chung sức
Sống cuộc đời chung vai
Luôn nối vòng tay lớn
Nghĩa đồng bào đắp xây
Anh em cùng trái đất
Không phân biệt giai cấp
Không phân biệt màu da
Vì cuộc sống vinh hoa
Cùng đẩy lùi lạc hậu
Cùng đẩy lùi chiến tranh
Không còn người áp bức
Không còn người oan sai
Ân tình theo cuộc sống
Đẹp lành tận ngày mai
Bao sự đời lưu luyến
Của tỷ người, người thân
Cùng chung đường chung lối
Chung Cội Nguồn yêu thương
***
Tôi phổ truyền chân lý
Theo tháng ngày không quên
Luôn đem về cuộc sống
Khắp đất trời bình yên
Lòng an vui
Như bao nhiêu chuyện lạ
Tuy nhọc nhằn
Nhưng lòng mãi nở hoa
Biển trần luôn lao xao
U minh mở lối vào
Thế nhân chen chúc bước
Khổ đời ráng sức lao
Đêm đêm ráng truyền kinh
Gieo hạt mầm Thiên Ý
Để cho đời xanh tốt
Đón xuân về bình yên
Mưa rơi mưa Thiên Ý
Hạt mưa, mưa chân lý
Làm xanh mầm nước non
Làm khiếp vía ngoại xâm
Sống cuộc đời chung sức
Sống cuộc đời chung vai
Luôn nối vòng tay lớn
Nghĩa đồng bào đắp xây
Anh em cùng trái đất
Không phân biệt giai cấp
Không phân biệt màu da
Vì cuộc sống vinh hoa
Cùng đẩy lùi lạc hậu
Cùng đẩy lùi chiến tranh
Không còn người áp bức
Không còn người oan sai
Ân tình theo cuộc sống
Đẹp lành tận ngày mai
Bao sự đời lưu luyến
Của tỷ người, người thân
Cùng chung đường chung lối
Chung Cội Nguồn yêu thương
***
Anh em cùng trái đất
Không phân biệt giai cấp
Không phân biệt màu da
Vì cuộc sống vinh hoa
Cùng đẩy lùi lạc hậu
Cùng đẩy lùi chiến tranh
Không còn người áp bức
Không còn người oan sai
Ân tình theo cuộc sống
Đẹp lành tận ngày mai
Bao sự đời lưu luyến
Của tỷ người, người thân
Cùng chung đường chung lối
Chung Cội Nguồn yêu thương
Bao sự đời lưu luyến
Của tỷ người, người thân
Cùng chung đường chung lối
Chung Cội Nguồn yêu thương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s