LONG HOA THI TẬPCA – NHẠC – 206 – SANH ĐẾN, TỬ ĐI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
206
SANH ĐẾN, TỬ ĐI

Nhìn anh đã mất
Nhìn anh qua đời
Mãn kiếp trần
Em lấy làm buồn
Ấy là sự thường
Của đạo vợ chồng
Vì anh ra đi
Rời xa mẹ con em
Anh về nơi
Mà anh muốn đến
Thuyền anh cập bến
Anh đã về Nguồn
Nhận lại Tổ Tông
Nợ trần trả xong
Anh trở lại
Quê hương thiên giới
Anh đi trước
Em đi sau
Không bao lâu
Ta lại gặp nhau
Thời gian trần gian
Qua mau
Bóng câu cửa sổ
Nước trôi qua cầu
Ước mộng về trời
Nào phải bây giờ
Mà khi ta
Mới quen biết nhau
Về trời nào phải xa xôi
Về Nguồn là đến
Anh đi trước
Là anh đến trước
Em đi sau
Em sẽ đến sau
Trần gian quán trọ
Bước đến rồi đi
Cửa Lương Tâm
Chính là cửa
Thiên đàng
Anh chờ em
Nơi cửa ngọ môn
Em ở vậy nuôi con
Không đi bước nữa
Chung thủy một lòng
Kỷ niệm vui buồn
Em giữ kín trong tim
Anh ơi giờ đây
Chiếc áo da
Anh trả lại cho trần thế
Anh rời trần
Với đôi bàn tay trắng
Nhờ chửng bị trước
Anh mong theo
Ba xe châu báu Thiên Ý
Tiểu thừa
Trung thừa đại thừa
Anh trở thành
Giàu có
Nơi quê hương thiên đàng
Anh không còn nghèo
Và anh
Trở thành vua trời
Vì anh tận độ
Nhân loài họ sẽ theo anh
Về Thiên Đàng
Sống cùng anh
Nơi cõi vĩnh hằng
Anh chờ em
Hoàng Hậu của anh
***
Nhìn anh đã mất
Nhìn anh qua đời
Mãn kiếp trần
Em lấy làm buồn
Ấy là sự thường
Của đạo vợ chồng
Vì anh ra đi
Rời xa mẹ con em
Anh về nơi
Mà anh muốn đến
Thuyền anh cập bến
Anh đã về Nguồn
Nhận lại Tổ Tông
Nợ trần trả xong
Anh trở lại
Quê hương thiên giới
Anh đi trước
Em đi sau
Không bao lâu
Ta lại gặp nhau
Thời gian trần gian
Qua mau
Bóng câu cửa sổ
Nước trôi qua cầu
Ước mộng về trời
Nào phải bây giờ
Mà khi ta
Mới quen biết nhau
Về trời nào phải xa xôi
Về Nguồn là đến
Anh đi trước
Là anh đến trước
Em đi sau
Em sẽ đến sau
Trần gian quán trọ
Bước đến rồi đi
Cửa Lương Tâm
Chính là cửa
Thiên đàng
Anh chờ em
Nơi cửa ngọ môn
Em ở vậy nuôi con
Không đi bước nữa
Chung thủy một lòng
Kỷ niệm vui buồn
Em giữ kín trong tim
Anh ơi giờ đây
Chiếc áo da
Anh trả lại cho trần thế
Anh rời trần
Với đôi bàn tay trắng
Nhờ chửng bị trước
Anh mong theo
Ba xe châu báu Thiên Ý
Tiểu thừa
Trung thừa đại thừa
Anh trở thành
Giàu có
Nơi quê hương thiên đàng
Anh không còn nghèo
Và anh
Trở thành vua trời
Vì anh tận độ
Nhân loài họ sẽ theo anh
Về Thiên Đàng
Sống cùng anh
Nơi cõi vĩnh hằng
Anh chờ em
Hoàng Hậu của anh
***
Cửa Lương Tâm
Chính là cửa
Thiên đàng
Anh chờ em
Nơi cửa ngọ môn
Em ở vậy nuôi con
Không đi bước nữa
Chung thủy một lòng
Kỷ niệm vui buồn
Em giữ kín trong tim
Anh ơi giờ đây
Chiếc áo da
Anh trả lại cho trần thế
Anh rời trần
Với đôi bàn tay trắng
Nhờ chửng bị trước
Anh mong theo
Ba xe châu báu Thiên Ý
Tiểu thừa
Trung thừa đại đại thừa
Anh trở thành
Giàu có
Nơi quê hương thiên đàng
Anh không còn nghèo
Và anh
Trở thành vua trời
Vì anh tận độ
Nhân loài họ sẽ theo anh
Về Thiên Đàng
Sống cùng anh
Nơi cõi vĩnh hằng
Anh chờ em
Hoàng Hậu của anh
Anh chờ em
Hoàng Hậu của anh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s