LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 207 – SÁNG NGỜI VIÊT NAM

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
207
SÁNG NGỜI VIÊT NAM

Đã lâu rồi
Địa Long non nước
Tình Nam nghĩa Bắc
Không còn
Chia cách hai nơi
Huyết mạch xưa
Xương liền xương
Thịt liền thịt
Da liền da
Nam bắc một nhà
Hiệp hòa an vui
Ba người con
Bắc, Trung, Nam
Thuận hòa đùm bọc
Đổi đời khang trang
Hận không còn
Mà thù cũng hết
Keo sơn đoàn kết
Chung nhau Cội Gốc
Cành lá sum sê
Ánh xuân lại về
Đào mai rực thắm
Dìu nhau qua bến
Rời khỏi sông mê
Việt Nam giờ đây
Thịt đổi da thay
Đẹp xinh lừng lẫy
Phụng múa rồng bay
Phơi màu no ấm
Hết rồi đắng cay
Phước hồng chữ S
Hồng Lạc vinh hoa
Con cháu Rồng Tiên
Bay khắp năm châu
Bay trong hạnh phúc
Phất cao truyền thống
Nở hoa Tiên Rồng
Đã lâu rồi
Lặng tiếng hào hùng
Hôm nay trổi dậy
Vang lừng nước non
Dân Việt Nam
Con cháu Hùng Vương
Giống Dân Hồng Ngọc
Da vàng trung ương
Dựng dậy hồn thiên
Sáng ngời tỏa sáng
Khắp cùng thế giới
Sáng ngời quê hương
Vì độc lập tự do
Quyết xông lên
Xóa bỏ bất công
Dành lấy mùa xuân
Địa Long vũ trụ
Bay lên sáng ngời
Việt Nam
Đất nước Tiên Rồng
Không còn chia cắt
Sáng ngời Việt Nam
***
Đã lâu rồi
Địa Long non nước
Tình Nam nghĩa Bắc
Không còn
Chia cách hai nơi
Huyết mạch xưa
Xương liền xương
Thịt liền thịt
Da liền da
Nam bắc một nhà
Hiệp hòa an vui
Ba người con
Bắc, Trung, Nam
Thuận hòa đùm bọc
Đổi đời khang trang
Hận không còn
Mà thù cũng hết
Keo sơn đoàn kết
Chung nhau Cội Gốc
Cành lá sum sê
Ánh xuân lại về
Đào mai rực thắm
Dìu nhau qua bến
Rời khỏi sông mê
Việt Nam giờ đây
Thịt đổi da thay
Đẹp xinh lừng lẫy
Phụng múa rồng bay
Phơi màu no ấm
Hết rồi đắng cay
Phước hồng chữ S
Hồng Lạc vinh hoa
Con cháu Rồng Tiên
Bay khắp năm châu
Bay trong hạnh phúc
Phất cao truyền thống
Nở hoa Tiên Rồng
Đã lâu rồi
Lặng tiếng hào hùng
Hôm nay trổi dậy
Vang lừng nước non
Dân Việt Nam
Con cháu Hùng Vương
Giống Dân Hồng Ngọc
Da vàng trung ương
Dựng dậy hồn thiên
Sáng ngời tỏa sáng
Khắp cùng thế giới
Sáng ngời quê hương
Vì độc lập tự do
Quyết xông lên
Xóa bỏ bất công
Dành lấy mùa xuân
Địa Long vũ trụ
Bay lên sáng ngời
Việt Nam
Đất nước Tiên Rồng
Không còn chia cắt
Sáng ngời Việt Nam
***
Dân Việt Nam
Con cháu Hùng Vương
Giống Dân Hồng Ngọc
Da vàng trung ương
Dựng dậy hồn thiên
Sáng ngời tỏa sáng
Khắp cùng thế giới
Sáng ngời quê hương
Vì độc lập tự do
Quyết xông lên
Xóa bỏ bất công
Dành lấy mùa xuân
Địa Long vũ trụ
Bay lên sáng ngời
Việt Nam
Đất nước Tiên Rồng
Không còn chia cắt
Sáng ngời Việt Nam
Việt Nam
Đất nước Tiên Rồng
Không còn chia cắt
Sáng ngời Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s