LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 213 – CÁI GÌ LÀ CÁI CỦA TA

LONG HOA THI TẬP
CA –NHẠC
213
CÁI GÌ
LÀ CÁI CỦA TA

Thời gian
Vùn vụt tên bay
Giàu mà cho lắm
Trắng tay đường về
Thời gian
Nào đợi con người
Qua mau như nước
Qua cầu trôi luôn
Cái gì
Là cái của ta
Tất cả giả tạm
Ở nơi cõi trần
Cái gì
Là cái của mình
Sao không giữ được
Vô thường cướp đi
Khi nào
Ta đã tỉnh ra
Phù du vật chất
Luôn pha trò hề
Lao xao
Con sóng xô bờ
Nhìn năm vẫn thế
Có gì đổi thay
Vui buồn
Giữa cuộc nhân sinh
Làm ta vướng phải
Chông chênh cuộc đời
Họa kia
Ai muốn gọi mời
Thế mà vẫn đến
Âm thầm hại ta
Ta là ta mãi là ta
Trải vô lượng kiếp
Tử sanh luân hồi
Ta nào
Mang được theo gì
Chỉ là cái nghiệp
Theo cùng với ta
Ác thời
Thành quỷ thành ma
Thiện thời thành Phật
Thánh, Tiên, Chúa, Thần
Trần gian
Hữu sắc hữu hình
Chỉ là giả tạm
Có gì bận tâm
Giàu mà
Như núi như non
Không bằng một sợi
Mảy lông Ý Trời
Hành trang
Thiên Ý có rồi
Siêu sanh thiên giới
Vĩnh hằng an vui
Linh Hồn
Mới thật của Ta
Vĩnh hằng bất tử
Trải qua vô lượng cuộc đời
***
Thời gian
Vùn vụt tên bay
Giàu mà cho lắm
Trắng tay đường về
Thời gian
Nào đợi con người
Qua mau như nước
Qua cầu trôi luôn
Cái gì
Là cái của ta
Tất cả giả tạm
Ở nơi cõi trần
Cái gì
Là cái của mình
Sao không giữ được
Vô thường cướp đi
Khi nào
Ta đã tỉnh ra
Phù du vật chất
Luôn pha trò hề
Lao xao
Con sóng xô bờ
Nhìn năm vẫn thế
Có gì đổi thay
Vui buồn
Giữa cuộc nhân sinh
Làm ta vướng phải
Chông chênh cuộc đời
Họa kia
Ai muốn gọi mời
Thế mà vẫn đến
Âm thầm hại ta
Ta là ta mãi là ta
Trải vô lượng kiếp
Tử sanh luân hồi
Ta nào
Mang được theo gì
Chỉ là cái nghiệp
Theo cùng với ta
Ác thời
Thành quỷ thành ma
Thiện thời thành Phật
Thánh, Tiên, Chúa, Thần
Trần gian
Hữu sắc hữu hình
Chỉ là giả tạm
Có gì bận tâm
Giàu mà
Như núi như non
Không bằng một sợi
Mảy lông Ý Trời
Hành trang
Thiên Ý có rồi
Siêu sanh thiên giới
Vĩnh hằng an vui
Linh Hồn
Mới thật của Ta
Vĩnh hằng bất tử
Trải qua vô lượng cuộc đời
***
Trần gian
Hữu sắc hữu hình
Chỉ là giả tạm
Có gì bận tâm
Giàu mà
Như núi như non
Không bằng một sợi
Mảy lông Ý Trời
Hành trang
Thiên Ý có rồi
Siêu sanh thiên giới
Vĩnh hằng an vui
Linh Hồn
Mới thật của Ta
Vĩnh hằng bất tử
Trải qua vô lượng cuộc đời
Linh Hồn
Mới thật của Ta
Vĩnh hằng bất tử
Trải qua vô lượng cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s