LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 212 – CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
212
CON ĐƯỜNG
HUYỀN THOẠI

Đi thôi
Ta đi trên
Đường Nguồn Cội
Đường huyền thoại
Ức triệu năm
Con đường về trời
Giải thoát tử sanh
Biết bao người
Đã thành công
Thành
Phật Thánh Tiên
Thần Chúa
Được người ta
Táng thán ngợi ca
Trí huệ vô biên
Ta bỏ lại sau lưng
Những tháng năm
Lạc Cội
Giờ đây ta nhìn lại
Suốt bao năm
Biển trần lặng lội
Sống giả dối
Đầy phản bội
Bao mối tình khờ dại
Thuốc đắng trên môi
Thấm mùi trần tục
Lặng hụp chơi vơi
Tình hạnh phúc
Nơi ngoại Đạo
Đến nay
Có được gì đâu
Bận chi
Bèo bọt nổi trôi
Thôi ta hãy về
Đi trong Nguồn Cội
Đi trong đại đạo
Làm chủ cuộc đời
Nhẹ nỗi lòng
Dứt cảnh nao nao
Đến với Cội Nguồn
Gốc thường còn
Tốt đẹp biết bao
Tình yêu
Tìm trong Nguồn Cội
Trên con đường huyền thoại
Tình yêu vĩnh hằng
Tình yêu mãi mãi đẹp đôi
***
Đi thôi
Ta đi trên
Đường Nguồn Cội
Đường huyền thoại
Ức triệu năm
Con đường về trời
Giải thoát tử sanh
Biết bao người
Đã thành công
Thành
Phật Thánh Tiên
Thần Chúa
Được người ta
Táng thán ngợi ca
Trí huệ vô biên
Ta bỏ lại sau lưng
Những tháng năm
Lạc Cội
Giờ đây ta nhìn lại
Suốt bao năm
Biển trần lặng lội
Sống giả dối
Đầy phản bội
Bao mối tình khờ dại
Thuốc đắng trên môi
Thấm mùi trần tục
Lặng hụp chơi vơi
Tình hạnh phúc
Nơi ngoại Đạo
Đến nay
Có được gì đâu
Bận chi
Bèo bọt nổi trôi
Thôi ta hãy về
Đi trong Nguồn Cội
Đi trong đại đạo
Làm chủ cuộc đời
Nhẹ nỗi lòng
Dứt cảnh nao nao
Đến với Cội Nguồn
Gốc thường còn
Tốt đẹp biết bao
Tình yêu
Tìm trong Nguồn Cội
Trên con đường huyền thoại
Tình yêu vĩnh hằng
Tình yêu mãi mãi đẹp đôi
* Tình hạnh phúc
Nơi ngoại Đạo
Đến nay
Có được gì đâu
Bận chi
Bèo bọt nổi trôi
Thôi ta hãy về
Đi trong Nguồn Cội
Đi trong đại đạo
Làm chủ cuộc đời
Nhẹ nỗi lòng
Dứt cảnh nao nao
Đến với Cội Nguồn
Gốc thường còn
Tốt đẹp biết bao
Tình yêu
Tìm trong Nguồn Cội
Trên con đường huyền thoại
Tình yêu vĩnh hằng
Tình yêu mãi mãi đẹp đôi
Tình yêu
Tìm trong Nguồn Cội
Trên con đường huyền thoại
Tình yêu vĩnh hằng
Tình yêu mãi mãi đẹp đôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s