LONG HOA THI TẬP CA NHẠC – 211 – ANH HÃY VỀ ĐI

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
211
ANH HÃY VỀ ĐI

Thôi anh
Hãy về đi
Đường anh, anh đi
Đường em, em đi
Chuyện tình đôi ta
Hết rồi
Vào dĩ vãng
Lời hứa năm xưa
Anh thả trôi sông
Tôi ấp ủ mà chi
Anh bây giờ
Rời xa Cội Nguồn
Bỏ Quốc Tổ Vua Hùng
Tôn thờ ngoại bang
Khoát áo lợi danh
Bỏ lại sau lưng
Nền anh linh truyền thống
Đồng hành
Cùng ma quỷ xâm lăng
Anh ơi
Còn gì nữa đây
Đêm nay phố vắng canh thâu
Đậm mùi chua chát
Bao nỗi đắng cay
Anh bỏ rơi trung hiếu
Tôn thờ ác bá
Làm hại nước non
Với những cuồng điên
Say trong mùi phản Cội
Quên đi vận hội
Con cháu Rồng Tiên
Thôi anh về đi
Còn gì cho nhau
Mà níu mà kéo
Thôi anh về đi
Mối tình ảm đạm
Khi thức tỉnh
Thấy lòng ngỡ ngàng
Nghe trong lòng
Những nỗi xót xa
Mong qua đi
Và chóng quên
Những viết thương
Khắc sâu
Gặp gỡ nhau chi
Hỡi anh,
Để lại vết đau
Người em yêu mến
Lại là người
Phản bội Ông Cha
Phản bội Tổ Tông nòi giống
Ôi vết đau đâm thấu tim em
***
Thôi anh
Hãy về đi
Đường anh, anh đi
Đường em, em đi
Chuyện tình đôi ta
Hết rồi
Vào dĩ vãng
Lời hứa năm xưa
Anh thả trôi sông
Tôi ấp ủ mà chi
Anh bây giờ
Rời xa Cội Nguồn
Bỏ Quốc Tổ Vua Hùng
Tôn thờ ngoại bang
Khoát áo lợi danh
Bỏ lại sau lưng
Nền anh linh truyền thống
Đồng hành
Cùng ma quỷ xâm lăng
Anh ơi
Còn gì nữa đây
Đêm nay phố vắng canh thâu
Đậm mùi chua chát
Bao nỗi đắng cay
Anh bỏ rơi trung hiếu
Tôn thờ ác bá
Làm hại nước non
Với những cuồng điên
Say trong mùi phản Cội
Quên đi vận hội
Con cháu Rồng Tiên
Thôi anh về đi
Còn gì cho nhau
Mà níu má kéo
Thôi anh về đi
Mối tình ảm đạm
Khi thức tỉnh
Thấy lòng ngỡ ngàng
Nghe trong lòng
Những nỗi xót xa
Mong qua đi
Và chóng quên
Những viết thương
Khắc sâu
Gặp gỡ nhau chi
Hỡi anh,
Để lại vết đau
Người em yêu mến
Lại là người
Phản bội Ông Cha
Phản bội Tổ Tông nòi giống
Ôi vết đau đâm thấu tim em
***
Thôi anh về đi
Còn gì cho nhau
Mà níu má kéo
Thôi anh về đi
Mối tình ảm đạm
Khi thức tỉnh
Thấy lòng ngỡ ngàng
Nghe trong lòng
Những nỗi xót xa
Mong qua đi
Và chóng quên
Những viết thương
Khắc sâu
Gặp gỡ nhau chi
Hỡi anh,
Để lại vết đau
Người em yêu mến
Lại là người
Phản bội Ông Cha
Phản bội Tổ Tông nòi giống
Ôi vết đau đâm thấu tim em
Người em yêu mến
Lại là người
Phản bội Ông Cha
Phản bội Tổ Tông nòi giống
Ôi vết đau đâm thấu tim em
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s