LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 209 – VỀ NGUỒN EM ƠI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
209
VỀ NGUỒN EM ƠI

Mùa xuân năm nay
Anh sẽ đưa em về
Đưa em về
Nền Quốc Đạo thân yêu
Để được nghe
Lời dạy của Trời Cha
Thiên Ý châu ngọc kinh thơ
Lời ngọc lời vàng
Là hành trang
Khi mãn trần
Trở lại thiên đàng
Em sẽ thấy
Chân trời tỏa sáng
Cuộc đời em
Thay đổi số phần
Thấy mùa xuân
Dưới ánh bình minh
Nhìn về tương lai
Em sẽ thấy
Bao điều may mắn
Những phúc phần
Khi đến với Cha Ông
Giờ đây
Em vẫn còn
Xa nền Quốc Giáo
Chưa thấu đạo đời
Nên em còn
Bỡ ngỡ trong lòng
Nhiều người về Nguồn
Phần đông đều hiển thánh
Trở thành bậc Thầy
Giảng đạo truyền kinh
Công đức vô biên
Không thể nghĩ bàn
Làm chủ linh hồn
Nắm vững tương lai
Còn những người
Chưa về Nguồn
Trôi nổi cuộc đời
Kiếp sống bơ vơ
Cửa thiên đàng
Còn xa
Đời người qua mau
Như bóng câu
Xuyên qua cửa sổ
Đường tử sanh
Mịt mù
Chìm trong bể khổ
Lặng hụp chơi vơi
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Ra khỏi sanh tử
Thiên đàng tới nơi
Về Nguồn với anh em ơi
***
Mùa xuân năm nay
Anh sẽ đưa em về
Đưa em về
Nền Quốc Đạo thân yêu
Để được nghe
Lời dạy của Trời Cha
Thiên Ý châu ngọc kinh thơ
Lời ngọc lời vàng
Là hành trang
Khi mãn trần
Trở lại thiên đàng
Em sẽ thấy
Chân trời tỏa sáng
Cuộc đời em
Thay đổi số phần
Thấy mùa xuân
Dưới ánh bình minh
Nhìn về tương lai
Em sẽ thấy
Bao điều may mắn
Những phúc phần
Khi đến với Cha Ông
Giờ đây
Em vẫn còn
Xa nền Quốc Giáo
Chưa thấu đạo đời
Nên em còn
Bỡ ngỡ trong lòng
Nhiều người về Nguồn
Phần đông đều hiển thánh
Trở thành bậc Thầy
Giảng đạo truyền kinh
Công đức vô biên
Không thể nghĩ bàn
Làm chủ linh hồn
Nắm vững tương lai
Còn những người
Chưa về Nguồn
Trôi nổi cuộc đời
Kiếp sống bơ vơ
Cửa thiên đàng
Còn xa
Đời người qua mau
Như bóng câu
Xuyên qua cửa sổ
Đường tử sanh
Mịt mù
Chìm trong bể khổ
Lặng hụp chơi vơi
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Ra khỏi sanh tử
Thiên đàng tới nơi
Về Nguồn với anh em ơi
***
Còn những người
Chưa về Nguồn
Trôi nổi cuộc đời
Kiếp sống bơ vơ
Cửa thiên đàng
Còn xa
Đời người qua mau
Như bóng câu
Xuyên qua cửa sổ
Đường tử sanh
Mịt mù
Chìm trong bể khổ
Lặng hụp chơi vơi
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Ra khỏi sanh tử
Thiên đàng tới nơi
Về Nguồn với anh em ơi
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Ra khỏi sanh tử
Thiên đàng tới nơi
Về Nguồn với anh em ơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s