LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 210 – THIỆN LÀNH

LONG HOA THI TẬP
CA NHẠC
210
THIỆN LÀNH

Thiện lành
Đâu phải tận đâu
Ngay trong cuộc sống
Nhiệm mầu thế gian
Nhân quả
Cho ta tiến thân
Nhân lành thời được
Siêu sanh thiên đàng
Cội Nguồn
Nào phải mơ hồ
Ông Cha dựng nước
Cơ đồ Việt Nam
Vinh quang
Đâu phải xa xăm
Trở về Nguồn Cội
Anh linh Tiên Rồng
Cội Nguồn
Văn hóa đại đồng
Năm châu bốn bể
Một nhà anh em
Thiếu tình
Thiếu đức mới nguy
Có tình có nghĩa
Vượt lên chính mình
Thiếu nhân thiếu nghĩa
Lụn tàn
Có nhân có nghĩa
Huy hoàng tánh danh
Độ người
Ta mãi vượt lên
Đi trong ánh sáng
Bình minh Cội Nguồn
Con đường
Nguồn Cội con đường
Đại đạo vũ trụ
Đại Đồng chân như
Kiếp trần
Như giấc ngủ trưa
Giọt sương trên lá
Nước trôi qua cầu
Thiện lành
Đâu phải kiếm tìm
Mà ta gieo thiện
Gieo lành sớm hôm
Thiện lành
Nào phải tận đâu
Ngay trong cuộc sống
Thế gian cuộc đời
***
Thiện lành
Đâu phải tận đâu
Ngay trong cuộc sống
Nhiệm mầu thế gian
Nhân quả
Cho ta tiến thân
Nhân lành thời được
Siêu sanh thiên đàng
Cội Nguồn
Nào phải mơ hồ
Ông Cha dựng nước
Cơ đồ Việt Nam
Vinh quang
Đâu phải xa xăm
Trở về Nguồn Cội
Anh linh Tiên Rồng
Cội Nguồn
Văn hóa đại đồng
Năm châu bốn bể
Một nhà anh em
Thiếu tình
Thiếu đức mới nguy
Có tình có nghĩa
Vượt lên chính mình
Thiếu nhân thiếu nghĩa
Lụn tàn
Có nhân có nghĩa
Huy hoàng tánh danh
Độ người
Ta mãi vượt lên
Đi trong ánh sáng
Bình minh Cội Nguồn
Con đường
Nguồn Cội con đường
Đại đạo vũ trụ
Đại Đồng chân như
Kiếp trần
Như giấc ngủ trưa
Giọt sương trên lá
Nước trôi qua cầu
Thiện lành
Đâu phải kiếm tìm
Mà ta gieo thiện
Gieo lành sớm hôm
Thiện lành
Nào phải tận đâu
Ngay trong cuộc sống
Thế gian cuộc đời
***
Thiện lành
Nào phải tận đâu
Ngay trong cuộc sống
Thế gian cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s