LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 196 – CHUYỂN ĐỔI HƯỚNG ĐI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
196
CHUYỂN ĐỔI
HƯỚNG ĐI

Một bước đi sai
Cả đời suy sụp
Cha Trời không lạy
Mà lạy chi ai
Nhà ta không về
Nhà người nương ngụ
Trở thành tay sai
Chim lồng cá chậu
Nhớ sông cá lội
Đất trời chim bay
Chuyển đổi hướng đi
Ta về nhà vũ trụ
Dứt lưu lạc khắp nơi
Sống an vui tự tai
Đâu như
Không nơi nương tựa
Khốn khổ biết bao
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
Đời chỉ là
Bóng câu cửa sổ
Tìm đạo sai chỗ
Phật trong tâm không tìm
Tìm Phật ngoài tâm
Lạy Phật tận xa xăm
Cuộc đời khóc dỡ
Khổ mãi cái ta
Trở gót lui chân
Ra khỏi ngôi nhà lửa
Không còn
Bị thiêu đốt
Lửa tham sân si
Mê tín dị đoan
Ra khỏi thần quyền
Làm chủ lấy mình
Mở rộng tương lai
Tu sai đi sai
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
***
Một bước đi sai
Cả đời suy sụp
Cha Trời không lạy
Mà lạy chi ai
Nhà ta không về
Nhà người nương ngụ
Trở thành tay sai
Chim lồng cá chậu
Nhớ sông cá lội
Đất trời chim bay
Chuyển đổi hướng đi
Ta về nhà vũ trụ
Dứt lưu lạc khắp nơi
Sống an vui tự tai
Đâu như
Không nơi nương tựa
Khốn khổ biết bao
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
Đời chỉ là
Bóng câu cửa sổ
Tìm đạo sai chỗ
Phật trong tâm không tìm
Tìm Phật ngoài tâm
Lạy Phật tận xa xăm
Cuộc đời khóc dỡ
Khổ mãi cái ta
Trở gót lui chân
Ra khỏi ngôi nhà lửa
Không còn
Bị thiêu đốt
Lửa tham sân si
Mê tín dị đoan
Ra khỏi thần quyền
Làm chủ lấy mình
Mở rộng tương lai
Tu sai đi sai
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
***
Lạy Phật tận xa xăm
Cuộc đời khóc dỡ
Khổ mãi cái ta
Trở gót lui chân
Ra khỏi ngôi nhà lửa
Không còn
Bị thiêu đốt
Lửa tham sân si
Mê tín dị đoan
Ra khỏi thần quyền
Làm chủ lấy mình
Mở rộng tương lai
Tu sai đi sai
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
Tu sai đi sai
Gian lao cực nhọc
Rốt lại
Chỉ là số không
Mây bay gió thoảng
Sáng đợi chiều trông
Phước đâu không thấy
Họa đến ngập chân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s