LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 197 – HẸN NHAU

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
197
HẸN NHAU

Tôi về
Nguồn Cội lâu rồi
Truyền kinh
Cứu khổ độ người
Bao lời kinh
Nghiệm thầm
Bao lời dạy
Cha Trời
Mà lòng nghe
Như đã đổi đời
Nghĩ lại
Những tháng năm
Bỏ phí thời giờ
Làm chuyện không đâu
Chẳng ra trò
Uổng phí thời gian
Cho đến hôm nay
Đời truyền kinh
Là đời tươi đẹp
Đời đổi đời
Tỏa sáng hồn linh
Trên đường Cha Ông
Tôi gặp
Người con gái
Đồng cùng chung lối
Truyền kinh
Tóc xỏa bờ vai
Rồi đến với nhau
Qua Facebook
Bao đêm tâm sự
Như là
Quên biết từ lâu
Ôi đêm nay
Sao trời lấp lánh
Nàng cùng tôi
Chiến đấu truyền kinh
Ước mơ
Đem lại thanh bình
Trên đất trời quê hương
Tôi nhìn em, qua đôi mắt
Em nhìn tôi, qua nụ cười
Hẹn nhau một ngày
Đất nước xuân về
Cuộc sống nở hoa
Hai ta
Nắm lấy tay nhau
Trong nền Quốc giáo
Yêu mến chẳng rời xa
Trong nền Quốc Đạo Ông Cha
***
Tôi về
Nguồn Cội lâu rồi
Truyền kinh
Cứu khổ độ người
Bao lời kinh
Nghiệm thầm
Bao lời dạy
Cha Trời
Mà lòng nghe
Như đã đổi đời
Nghĩ lại
Những tháng năm
Bỏ phí thời giờ
Làm chuyện không đâu
Chẳng ra trò
Uổng phí thời gian
Cho đến hôm nay
Đời truyền kinh
Là đời tươi đẹp
Đời đổi đời
Tỏa sáng hồn linh
Trên đường Cha Ông
Tôi gặp
Người con gái
Đồng cùng chung lối
Truyền kinh
Tóc xỏa bờ vai
Rồi đến với nhau
Qua Facebook
Bao đêm tâm sự
Như là
Quên biết từ lâu
Ôi đêm nay
Sao trời lấp lánh
Nàng cùng tôi
Chiến đấu truyền kinh
Ước mơ
Đem lại thanh bình
Trên đất trời quê hương
Tôi nhìn em, qua đôi mắt
Em nhìn tôi, qua nụ cười
Hẹn nhau một ngày
Đất nước xuân về
Cuộc sống nở hoa
Hai ta
Nắm lấy tay nhau
Trong nền Quốc giáo
Yêu mến chẳng rời xa
Trong nền Quốc Đạo Ông Cha
***
Ôi đêm nay
Sao trời lấp lánh
Nàng cùng tôi
Chiến đấu truyền kinh
Ước mơ
Đem lại thanh bình
Trên đất trời quê hương
Tôi nhìn em, qua đôi mắt
Em nhìn tôi, qua nụ cười
Hẹn nhau một ngày
Đất nước xuân về
Cuộc sống nở hoa
Hai ta
Nắm lấy tay nhau
Trong nền Quốc giáo
Yêu mến chẳng rời xa
Trong nền Quốc Đạo Ông Cha
Hai ta
Nắm lấy tay nhau
Trong nền Quốc giáo
Yêu mến chẳng rời xa
Trong nền Quốc Đạo Ông Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s