LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 195 – VỀ NGUỒN ĐI BẠN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
195
VỀ NGUỒN ĐI BẠN

Về Nguồn
Đi bạn ơi
Bơ vơ
Chi giữa đời
Trần gian
Nơi cõi tạm
Mịt mù
Và ảm đạm
Buồn đau
Khổ biết bao
Họa tai
Khổ lao đao
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời
Sáng soi
Về Cội Nguồn
Giải thoát
An vui
Không còn
Cảnh chơi vơi
Về Cội Nguồn
Đi thôi
Về Cội Nguồn
Bạn ơi
Lên thuyền Nguồn bạn nhé
Thoát cảnh đời bơ vơ
Sống cuộc đời bình yên
Lạc loài chi giữa đời
Về Cội Nguồn
Ta nượng tựa
Có Cha Trời
Phù hộ sớm hôm
Mãn trần
Hồn siêu thoát
An vui
Nơi cực lạc
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời sáng soi
Ta về Nguồn đi thôi
Đi thôi nào các bạn ơi
***
Về Nguồn
Đi bạn ơi
Bơ vơ
Chi giữa đời
Trần gian
Nơi cõi tạm
Mịt mù
Và ảm đạm
Buồn đau
Khổ biết bao
Họa tai
Khổ lao đao
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời
Sáng soi
Về Cội Nguồn
Giải thoát
An vui
Không còn
Cảnh chơi vơi
Về Cội Nguồn
Đi thôi
Về Cội Nguồn
Bạn ơi
Lên thuyền Nguồn bạn nhé
Thoát cảnh đời bơ vơ
Sống cuộc đời bình yên
Lạc loài chi giữa đời
Về Cội Nguồn
Ta nượng tựa
Có Cha Trời
Phù hộ sớm hôm
Mãn trần
Hồn siêu thoát
An vui
Nơi cực lạc
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời sáng soi
Ta về Nguồn đi thôi
Đi thôi nào các bạn ơi
***
Về Cội Nguồn
Bạn ơi
Lên thuyền Nguồn bạn nhé
Thoát cảnh đời bơ vơ
Sống cuộc đời bình yên
Lạc loài chi giữa đời
Về Cội Nguồn
Ta nượng tựa
Có Cha Trời
Phù hộ sớm hôm
Mãn trần
Hồn siêu thoát
An vui
Nơi cực lạc
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời sáng soi
Ta về Nguồn đi thôi
Đi thôi nào các bạn ơi
Kìa
Cội Nguồn ta đó
Ánh mặt trời sáng soi
Ta về Nguồn đi thôi
Đi thôi nào các bạn ơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s