LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 194 – NHỮNG NGÀY TRÊN THIÊN ĐÀNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
194
NHỮNG NGÀY
TRÊN THIÊN ĐÀNG

Những ngày
Trên thiên đàng
Ta hay
Dắt nhau về
Vùng ngoại cung
Quan cảnh núi tiên
Ở đây
Lắm những Phi Tiên
Cầm thú
Tu luyện thành người
Suối reo thác chảy
Mây trời ngũ sắc
Những giọt mưa tiên
Nhè nhẹ
Rơi trên lá báu
Thác tiên trắng xóa
Lụa trắng bay ngang
Tàng lọng rừng cây
Sum sê quả trái
Nội cảnh cung trời
Lưa thưa cây báu
Hào quang tỏa sáng
Trổi nhạc sắc màu
Đẹp không thể tả
Nói không hết lời
Chư thiên
Đàn ca sáo thổi
Du dương nhạc trời
Vấn vương ân tình
Thoát xa gần
Nơi thiên đàng
Chư Thiên vui đùa
Không chút âu lo
In dấu chân mây
Rồng thiên uốn khúc
Phụng hoàng
Ca hát nhảy múa
Xa xa tiên nữ hát hay
Bồng Lai
Cung điện ngân nga
Tiên Đồng, Ngọc Nữ
Vào ra, ra vào
Thế rồi
Ta lại lên đường
Lo âu sợ hãi
Xuống trần đầu quân
Đi trong giấc mộng
Tử sanh.
Cõi trần cõi tạm
U minh trùng trùng
Đường trần
Một kiếp làm người
Có đi
Không mấy ai trở lại
Hãi hùng chư thiên
Bể trần
Bể khổ mênh mông
Bát phong xoay chuyển
Khó mong về trời
Giặc nội tâm
Giặc đường trần
Chỗ nào cũng giặc
Khó mong vượt qua
Thời Mạc Pháp
Gần cuối tiểu kiếp
Theo Ý Trời Cha
Chí Tôn Thiên Đế
Sanh ra chốn trần
Xông pha mở đường
Cứu vớt
Nhân loại về trời
Đưa Thuyền Nguồn
Trong bể sông mê
Cứu vớt hồn linh
Người trao gươm huệ
Trừ yêu trừ tinh
Đánh tan lũ giặc
Giặc dối giặc ngu si
Thoát ra vòng vây
Nô lệ vật chất
Nô lệ kiến thức
Nô lệ thần quyền
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm chủ Linh Hồn
Làm chủ Chân Tánh Chân Tâm
Lái con thuyền Lương Tâm
Phá vòng vây phiền não
Quy Chân nhận Bổn
Thoát ra sanh tử về trời
Chư thiên reo hò vui mừng
***
Những ngày
Trên thiên đàng
Ta hay
Dắt nhau về
Vùng ngoại cung
Quang cảnh núi tiên
Ở đây
Lắm những Phi Tiên
Cầm thú
Tu luyện thành người
Suối reo thác chảy
Mây trời ngũ sắc
Những giọt mưa tiên
Nhè nhẹ
Rơi trên lá báu
Thác tiên trắng xóa
Lụa trắng bay ngang
Tàng lọng rừng cây
Sum sê quả trái
Nội cảnh cung trời
Lưa thưa cây báu
Hào quang tỏa sáng
Trổi nhạc sắc màu
Đẹp không thể tả
Nói không hết lời
Chư thiên
Đàn ca sáo thổi
Du dương nhạc trời
Vấn vương ân tình
Thoát xa gần
Nơi thiên đàng
Chư Thiên vui đùa
Không chút âu lo
In dấu chân mây
Rồng thiên uốn khúc
Phụng hoàng
Ca hát nhảy múa
Xa xa tiên nữ hát hay
Bồng Lai
Cung điện ngân nga
Tiên Đồng, Ngọc Nữ
Vào ra, ra vào
Thế rồi
Ta lại lên đường
Lo âu sợ hãi
Xuống trần đầu quân
Đi trong giấc mộng
Tử sanh.
Cõi trần cõi tạm
U minh trùng trùng
Đường trần
Một kiếp làm người
Có đi
Không mấy ai trở lại
Hãi hùng chư thiên
Bể trần
Bể khổ mênh mông
Bát phong xoay chuyển
Khó mong về trời
Giặc nội tâm
Giặc đường trần
Chỗ nào cũng giặc
Khó mòng vượt qua
Thời Mạc Pháp
Gần cuối tiểu kiếp
Theo Ý Trời Cha
Chí Tôn Thiên Đế
Sanh ra chốn trần
Xông pha mở đường
Cứu vớt
Nhân loại về trời
Đưa Thuyền Nguồn
Trong bể sông mê
Cứu vớt hồn linh
Người trao gươm huệ
Trừ yêu trừ tinh
Đánh tan lũ giặc
Giặc dối giặc ngu si
Thoát ra vòng vây
Nô lệ vật chất
Nô lệ kiến thức
Nô lệ thần quyền
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm chủ Linh Hồn
Làm chủ Chân Tánh Chân Tâm
Lái con thuyền Lương Tâm
Phá vòng vây phiền não
Quy Chân nhận Bổn
Thoát ra sanh tử về trời
Chư thiên reo hò vui mừng
***
Thời Mạc Pháp
Gần cuối tiểu kiếp
Theo Ý Trời Cha
Chí Tôn Thiên Đế
Sanh ra chốn trần
Xông pha mở đường
Cứu vớt
Nhân loại về trời
Đưa Thuyền Nguồn
Trong bể sông mê
Cứu vớt hồn linh
Người trao gươm huệ
Trừ yêu trừ tinh
Đánh tan lũ giặc
Giặc dối giặc ngu si
Thoát ra vòng vây
Nô lệ vật chất
Nô lệ kiến thức
Nô lệ thần quyền
Quy nguyên Cội Nguồn
Làm chủ Linh Hồn
Làm chủ Chân Tánh Chân Tâm
Lái con thuyền Lương Tâm
Phá vòng vây phiền não
Quy Chân nhận Bổn
Thoát ra sanh tử về trời
Chư thiên reo hò vui mừng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s