RŨ NHAU VỀ

RŨ NHAU VỀ

Cội Nguồn, Nguồn Cội, rũ nhau về
Về nền Quốc Đạo, tìm lại quê
Thiên đàng cực lạc, nơi thiên giới
Về Nguồn là đến, chẳng xa xôi
Khoảnh khắc bừng lên, đời tỏa sáng
Không còn tăm tối, cảnh u mê
Đất rộng trời cao, điều rõ thấu
Cuộc đời an lạc, thấy mà phê
Mất Cội rời Nguồn, đời lạc lối
Thiên đàng khó đến, lạc đường Quê
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s