LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 185 – UỔNG PHÍ THỜI GIAN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
185
UỔNG PHÍ
THỜI GIAN

Qua lứa tuổi
Tuổi ăn chơi
Mới biết ngày xưa
Hoang phí
Tuổi thanh xuân
Lòng buồn
Lỡ qua rồi
Luyến tiếc
Cũng thế thôi
Suốt cả ngày
Lo bận chuyện
Ăn chơi
Hỏi lòng tại sao
Mỗi chúng ta
Thường hoan phí
Tuổi thanh xuân
Có phải
Tuổi mộng mơ
Tuổi không lo
Hồn nhiên
Trong cược sống
Ở đời
Ai cũng biết
Thời gian
Là quý nhất
Không thể mua
Bằng tiền
Không thể
Giành bằng quyền
Có cả kho vàng
Cũng không mua
Được thời gian
Quốc Tổ
Nhờ thời gian
Làm ra
Hạt ngọc Văn hóa
Nuôi sống huệ mạng
Chửa bệnh linh hồn
Thời gian
Quý hơn
Vàng, kim cương, châu báu
Cuộc sống con người
Cũng có hạn
Thời gian.
Xin hiểu cho tôi
Tôi nghĩ suy
Hơi quá
Nhưng thực tế
Thời gian
Mạng người có hạng
Không thể mua
Bằng quyền lực
Và tiền ,
Vua cũng chết
Phật cũng ra đi
Thời gian
Do Trời
Nắm giữ
Không phải con người
Hay bất cứ một ai
Thời gian
Bỏ phí uổng thay
Quốc Tổ
Tận dụng thời gian
Làm việc cho Trời
Tận độ nhân loại
Con người
Mở cửa thiên đàng
Làm nên bao việc
Lớn lao nhờ vào thời gian
***
Qua lứa tuổi
Tuổi ăn chơi
Mới biết ngày xưa
Hoan phí
Tuổi thanh xuân
Lòng buồn
Lỡ qua rồi
Luyến tiếc
Cũng thế thôi
Suốt cả ngày
Lo bận chuyện
Ăn chơi
Hỏi lòng tại sao
Mỗi chúng ta
Thường hoan phí
Tuổi thanh xuân
Có phải
Tuổi mộng mơ
Tuổi không lo
Hồn nhiên
Trong cược sống
Ở đời
Ai cũng biết
Thời gian
Là quý nhất
Không thể mua
Bằng tiền
Không thể
Giành bằng quyền
Có cả kho vàng
Cũng không mua
Được thời gian
Quốc Tổ
Nhờ thời gian
Làm ra
Hạt ngọc Văn hóa
Nuôi sống huệ mạng
Chửa bệnh linh hồn
Thời gian
Quý hơn
Vàng, kim cương, châu báu
Cuộc sống con người
Cũng có hạn
Thời gian.
Xin hiểu cho tôi
Tôi nghĩ suy
Hơi quá
Nhưng thực tế
Thời gian
Mạng người có hạng
Không thể mua
Bằng quyền lực
Và tiền ,
Vua cũng chết
Phật cũng ra đi
Thời gian
Do Trời
Nắm giữ
Không phải con người
Hay bất cứ một ai
Thời gian
Bỏ phí uổng thay
Quốc Tổ
Tận dụng thời gian
Làm việc cho Trời
Tận độ nhân loại
Con người
Mở cửa thiên đàng
Làm nên bao việc
Lớn lao nhờ vào thời gian
***
Xin hiểu cho tôi
Tôi nghĩ suy
Hơi quá
Nhưng thực tế
Thời gian
Mạng người có hạng
Không thể mua
Bằng quyền lực
Và tiền ,
Vua cũng chết
Phật cũng ra đi
Thời gian
Do Trời
Nắm giữ
Không phải con người
Hay bất cứ một ai
Thời gian
Bỏ phí uổng thay
Quốc Tổ
Tận dụng thời gian
Làm việc cho Trời
Tận độ nhân loại
Con người
Mở cửa thiên đàng
Làm nên bao việc
Lớn lao nhờ vào thời gian
Làm nên bao việc
Lớn lao nhờ vào thời gian
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s