LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 184 – THƯ GỞI ANH NGƯỜI CON GÁI CÕI TIÊN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
184
THƯ GỞI ANH
NGƯỜI CON GÁI CÕI TIÊN

Nơi trần thế
Người có khổ lắm không
Nơi thiên đàng
Em ngày mong đêm đợi
Ngày anh về
Ta sum hiệp cùng nhau
Nơi trần gian
Cõi hồng trần gió bụi
Bao cái lạnh
Bao đắng cay lầm than
Sống lo toan
Tháng năm dài bận rộn
Nơi thiên đàng
Em mãi luôn cầu nguyện
Nơi bể trần
Anh lặng hụp bình yên
Và đương đầu
Với bao nhiêu khổ cực
Tìm Ngọc Mâu Ni
Trong sóng gió lênh đênh
Em muốn xuống
Xuống cùng anh chung lối
Nhưng xuống trần
Thời tất cả đều quên
Mang xác trần
Khó nhìn ra nhau lắm
Đầy chông gai
Và cũng lắm đạn tên
Nhớ về người
Em viết thư gỡi đến
Người anh em
Đã xuống chốn trần gian
En nghe nói
Anh về Nguồn vững Gốc
Lên thuyền Nguồn
Cứu vớt những hồn linh
Một kiếp trần
Anh làm nên tên tuổi
Tỏa hào quang
Đã rực sáng hẳng lên
Nơi thiên giới
Em đã nhìn thấy rõ
Ánh hào quang
Trí huệ chánh giác của anh
Em cầu chúc
Anh bình yên mãi mãi
Độ thật nhiều
Ngọc Như Ý Hồn Linh
Mãn kiếp trần
Thành Vua Trời tột đỉnh
Chẳng mấy ai
Xuống trần làm được như anh
Lá thư
Người con gái cõi tiên
***
Nơi trần thế
Người có khổ lắm không
Nơi thiên đàng
Em ngày mong đêm đợi
Ngày anh về
Ta sum hiệp cùng nhau
Nơi trần gian
Cõi hồng trần gió bụi
Bao cái lạnh
Bao đắng cay lầm than
Sống lo toan
Tháng năm dài bận rộn
Nơi thiên đàng
Em mãi luôn cầu nguyện
Nơi bể trần
Anh lặng hụp bình yên
Và đương đầu
Với bao nhiêu khổ cực
Tìm Ngọc Mâu Ni
Trong sóng gió lênh đênh
Em muốn xuống
Xuống cùng anh chung lối
Nhưng xuống trần
Thời tất cả đều quên
Mang xác trần
Khó nhìn ra nhau lắm
Đầy chông gai
Và cũng lắm đạn tên
Nhớ về người
Em viết thư gỡi đến
Người anh em
Đã xuống chốn trần gian
En nghe nói
Anh về Nguồn vững Gốc
Lên thuyền Nguồn
Cứu vớt những hồn linh
Một kiếp trần
Anh làm nên tên tuổi
Tỏa hào quang
Đã rực sáng hẳng lên
Nơi thiên giới
Em đã nhìn thấy rõ
Ánh hào quang
Trí huệ chánh giác của anh
Em cầu chúc
Anh bình yên mãi mãi
Độ thật nhiều
Ngọc Như Ý Hồn Linh
Mãn kiếp trần
Thành Vua Trời tột đỉnh
Chẳng mấy ai
Xuống trần làm được như anh
Lá thư
Người con gái cõi tiên
***
Một kiếp trần
Anh làm nên tên tuổi
Tỏa hào quang
Đã rực sáng hẳng lên
Nơi thiên giới
Em đã nhìn thấy rõ
Ánh hào quang
Trí huệ chánh giác của anh
Em cầu chúc
Anh bình yên mãi mãi
Độ thật nhiều
Ngọc Như Ý Hồn Linh
Mãn kiếp trần
Thành Vua Trời tột đỉnh
Chẳng mấy ai
Xuống trần làm được như anh
Lá thư
Người con gái cõi tiên
Mãn kiếp trần
Thành Vua Trời tột đỉnh
Chẳng mấy ai
Xuống trần làm được như anh
Lá thư
Người con gái cõi tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s