LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 183 – TÔI MÃI NHỚ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
183
TÔI MÃI NHỚ

Tôi mãi nhớ
Những con người truyền giáo
Tháng năm dài
Luôn gắng sức xông pha
Sống vì đời
Sống quên mình cống hiến
Sống cho người
Không nhớ đến cái ta
Sống trong lành
Như loài hoa bất tử
Đầy vô tư
Trong nếp sống thứ tha
Đời tối tăm
Đầy u minh bao phủ
Tự thắp lên
Những ngọn đuốc sáng soi
Lo cho dân
Lo cho nước cho non
Quên đời tư
Quên những gì sung sướng
Chỉ một đường
Lòng cứu thế độ nhân
Đường Nguồn Cội
Đường Cha Ông truyền thống
Đường mùa xuân
Giàu mạnh những âu ca
Tôi mãi nhớ
Những con người chung sức
Nắm tay nhau
Đoàn kết dựng xây
Một Việt Nam
Rực thắm những hương hoa
Một Việt Nam
Giàu mạnh sống âu ca
Tôi mãi nhớ
Những con người chung bước
Tháng năm dài
Luông gắng sức xông pha
Những con người
Đẹm lại ánh ngàn xuân
Làm cho đất nước nở hoa
***
Tôi mãi nhớ
Những con người truyền giáo
Tháng năm dài
Luôn gắng sức xông pha
Sống vì đời
Sống quên mình cống hiến
Sống cho người
Không nhớ đến cái ta
Sống trong lành
Như loài hoa bất tử
Đầy vô tư
Trong nếp sống thứ tha
Đời tối tăm
Đầy u minh bao phủ
Tự thắp lên
Những ngọn đuốc sáng soi
Lo cho dân
Lo cho nước cho non
Quên đời tư
Quên những gì sung sướng
Chỉ một đường
Lòng cứu thế độ nhân
Đường Nguồn Cội
Đường Cha Ông truyền thống
Đường mùa xuân
Giàu mạnh những âu ca
Tôi mãi nhớ
Những con người chung sức
Nắm tay nhau
Đoàn kết dựng xây
Một Việt Nam
Rực thắm những hương hoa
Một Việt Nam
Giàu mạnh sống âu ca
Tôi mãi nhớ
Những con người chung bước
Tháng năm dài
Luông gắng sức xông pha
Những con người
Đẹm lại ánh ngàn xuân
Làm cho đất nước nở hoa
* **
Tôi mãi nhớ
Những con người chung sức
Nắm tay nhau
Đoàn kết dựng xây
Một Việt Nam
Rực thắm những hương hoa
Một Việt Nam
Giàu mạnh sống âu ca
Tôi mãi nhớ
Những con người chung bước
Tháng năm dài
Luông gắng sức xông pha
Những con người
Đẹm lại ánh ngàn xuân
Làm cho đất nước nở hoa
Những con người
Đẹm lại ánh ngàn xuân
Làm cho đất nước nở hoa
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s