LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 182 – HẠT BỤI GIỌT SƯƠNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
182
HẠT BỤI GIỌT SƯƠNG

Con là
Hạt bụi giọt sương
Nhưng không bỏ Cội
Vẫn nương Cha Trời
Con là
Ngọn gió trên đồi
Và con luôn mãi
Không rời quê hương
Cuộc đời
Sáng nắng chiều mưa
Nhưng con vẫn nhớ
Nước non Tiên Rồng
Giọt Sương
Hạt bụi vẫn nằm
Trong lòng đất mẹ
Ương mầm nước non
Cuộc đời
Tối hợp sáng tan
Như vầng mây bạc
Lang thang sông hồ
Đời con
Thập cẩm đủ điều
Chôm chôm vú sữa
Quả cà vườn rau
Bữa thời
Mặt áo bể dâu
Thấm mùi trần tục
Thấm sâu cuộc trần
Cuộc đời
Lắm chuyện đủ điều
Nửa thương cuộc thế
Nửa chiều người ta
Đời con
Như sáp mật hoa
Bầy ong hút chích
Tự do no lòng
Con đi,
Đi mãi khắp cùng
Nhưng con nhớ mãi
Cội Nguồn của con
Địa Long
Non nước Rồng Tiên
Quê hương đất mẹ
Thiêng liêng Tiên Rồng
***
Con là
Hạt bụi giọt sương
Nhưng không bỏ Cội
Vẫn nương Cha Trời
Con là
Ngọn gió trên đồi
Và con luôn mãi
Không rời quê hương
Cuộc đời
Sáng nắng chiều mưa
Nhưng con vẫn nhớ
Nước non Tiên Rồng
Giọt Sương
Hạt bụi vẫn nằm
Trong lòng đất mẹ
Ương mầm nước non
Cuộc đời
Tối hợp sáng tan
Như vầng mây bạc
Lang thang sông hồ
Đời con
Thập cẩm đủ điều
Chôm chôm vú sữa
Quả cà vườn rau
Bửa thời
Mặt áo bể dâu
Thấm mùi trần tục
Thấm sâu cuộc trần
Cuộc đời
Lắm chuyện đủ điều
Nửa thương cuộc thế
Nửa chiều người ta
Đời con
Như sáp mật hoa
Bầy ong hút chích
Tự do no lòng
Con đi,
Đi mãi khắp cùng
Nhưng con nhớ mãi
Cội Nguồn của con
Địa Long
Non nước Rồng Tiên
Quê hương đất mẹ
Thiêng liêng Tiên Rồng
***
Đời con
Thập cẩm đủ điều
Chôm chôm vú sửa
Quả cà vườn rau
Bửa thời
Mặt áo bể dâu
Thấm mùi trần tục
Thấm sâu cuộc trần
Cuộc đời
Lắm chuyện đủ điều
Nửa thương cuộc thế
Nửa chiều người ta
Đời con
Như sáp mật hoa
Bầy ong hút chích
Tự do no lòng
Con đi,
Đi mãi khắp cùng
Nhưng con nhớ mãi
Cội Nguồn của con
Địa Long
Non nước Rồng Tiên
Quê hương đất mẹ
Thiêng liêng Tiên Rồng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s