LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 181 – HAI LỐI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
181
HAI LỐI

Tuy thương mến nhau
Hai người hai ngã
Cội Nguồn anh bỏ
Cội Nguồn em đi
Tránh sao cho khỏi
Hai cảnh chia ly
Đêm thâu lá đổ
Lạnh buốt tâm hồn
Nhạt nhoà ước mơ
Mây đen phủ mờ
Đã gặp nhau rồi
Mà không chung lối
Sao anh không nói
Anh giận hờn em không
Anh hiểu cho em
Em là con cháu
Quốc Tổ Hùng Vương
Tấm lòng trung hiếu
Luôn mãi trong tâm
Con đường Nguồn Cội
Em mãi bước chân
Anh hiểu cho em
Cây cần có Gốc
Không chịu số phận
Lá cành héo khô
Em luôn cúi mặt
Ngăn dòng nước mắt
Phút giây tạ từ
Đừng buồn nghe anh
Đừng buồn nghe anh
Tuy em biết rằng
Yêu không thấy bến
Yêu không thấy bờ
Là sự yêu mù quáng
Thế mà em vẫn yêu
Biết chia ly vẫn làm
Tâm tư héo mòn
Xin em chớ buồn
Cho nặng lòng em
Anh sẽ quay về
Đi trên con đường
Mà em đã chọn
Không ai muốn mình
Rời Cội đâu em
Nếu em biết rằng
Con chim lìa đàn
Nhưng không bỏ tổ
Luôn mang lời thề
Tìm về Nguồn Cội
Gìn giữ Tổ Tông
Nếu em đã chọn
Con đường theo anh
Lạc Nguồn bơ vơ
Thì duyên tình mình
Có nghĩa gì đâu
Chỉ là bèo bọt
Lênh đênh nổi trôi
Nếu anh có về
Thời em đợi chờ
Em không cúi mặt
Em nhìn đôi mắt
Tràn đầy mộng mơ
Hai ta là cánh
Chim trời
Yêu nhau yêu đến
Bạc đầu trăm năm
***
Tuy thương mến nhau
Hai người hai ngã
Cội Nguồn anh bỏ
Cội Nguồn em đi
Tránh sao cho khỏi
Hai cảnh chia ly
Đêm thâu lá đổ
Lạnh buốt tâm hồn
Nhạt nhoà ước mơ
Mây đen phủ mờ
Đã gặp nhau rồi
Mà không chung lối
Sao anh không nói
Anh giận hờn em không
Anh hiểu cho em
Em là con cháu
Quốc Tổ Hùng Vương
Tấm lòng trung hiếu
Luôn mãi trong tâm
Con đường Nguồn Cội
Em mãi bước chân
Anh hiểu cho em
Cây cần có Gốc
Không chịu số phận
Lá cành héo khô
Em luôn cúi mặt
Ngăn dòng nước mắt
Phút giây tạ từ
Đừng buồn nghe anh
Đừng buồn nghe anh
Tuy em biết rằng
Yêu không thấy bến
Yêu không thấy bờ
Là sự yêu mù quáng
Thế mà em vẫn yêu
Biết chia ly vẫn làm
Tâm tư héo mòn
Xin em chớ buồn
Cho nặng lòng em
Anh sẽ quay về
Đi trên con đường
Mà em đã chọn
Không ai muốn mình
Rời Cội đâu em
Nếu em biết rằng
Con chim lìa đàn
Nhưng không bỏ tổ
Luôn mang lời thề
Tìm về Nguồn Cội
Gìn giữ Tổ Tông
Nếu em đã chọn
Con đường theo anh
Lạc Nguồn bơ vơ
Thì duyên tình mình
Có nghĩa gì đâu
Chỉ là bèo bọt
Lênh đênh nổi trôi
Nếu anh có về
Thời em đợi chờ
Em không cúi mặt
Em nhìn đôi mắt
Tràn đầy mộng mơ
Hai ta là cánh
Chim trời
Yêu nhau yêu đến
Bạc đầu trăm năm
***
Nếu em đã chọn
Con đường theo anh
Lạc Nguồn bơ vơ
Thì duyên tình mình
Có nghĩa gì đâu
Chỉ là bèo bọt
Lênh đênh nổi trôi
Nếu anh có về
Thời em đợi chờ
Em không cúi mặt
Em nhìn đôi mắt
Tràn đầy mộng mơ
Hai ta là cánh
Chim trời
Yêu nhau yêu đến
Bạc đầu trăm năm
Hai ta là cánh
Chim trời
Yêu nhau yêu đến
Bạc đầu trăm năm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s