LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 180 – TÔI MÃI NGỢI CA

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
180
TÔI MÃI NGỢI CA

Tôi mãi ngợi ca
Những người vì nước non
Không quản ngày đêm
Dựng dậy hồn thiên
Vì đời truyền kinh
Mênh mông
Hơn mặt biển đông
Êm đềm
Như những dòng sông
Hò hơ ơi hò
Là hò hớ lơ
Là hò hớ lơ
Tôi ca,
Ca những lời ca
Những con người
Suốt tháng ngày
Vì Ông Cha
Vì Cội Nguồn phục vụ
Đẹp hơn
Nắng ấm ban mai
Như mùa xuân
Rực ánh đào mai
Hơn cả
Núi sông dài
Người là niềm tin
Là con thuyền
Cứu vớt sanh linh
Người là Thánh Nhân
Là Bồ Tát anh linh
Nơi bể trần gian
Người là chiếc phao
Không mời mà đến
Thấy khó không lui
Quên mình vô tư
Người là tình yêu
Chỉ biết cho đi
Không bao giờ đòi lại
Người là ân nhân
Là món quà phân phát
Không bao giờ hết
Đem hạnh phúc cho dời
Ôi tuyệt vời
Những người vì Cha Ông
Vì Tổ Quốc non sông
Hò lơ ơi hò
Là hò, hò lơ hới lơ
Những người đẹp tựa ngàn thơ
***
Tôi mãi ngợi ca
Những người vì nước non
Không quản ngày đêm
Dựng dậy hồn thiên
Vì đời truyền kinh
Mênh mông
Hơn mặt biển đông
Êm đềm
Như những dòng sông
Hò hơ ơi hò
Là hò hớ lơ
Là hò hớ lơ
Tôi ca,
Ca những lời ca
Những con người
Suốt tháng ngày
Vì Ông Cha
Vì Cội Nguồn phục vụ
Đẹp hơn
Nắng ấm ban mai
Như mùa xuân
Rực ánh đào mai
Hơn cả
Núi sông dài
Người là niềm tin
Là con thuyền
Cứu vớt sanh linh
Người là Thánh Nhân
Là Bồ Tát anh linh
Nơi bể trần gian
Người là chiếc phao
Không mời mà đến
Thấy khó không lui
Quên mình vô tư
Người là tình yêu
Chỉ biết cho đi
Không bao giờ đòi lại
Người là ân nhân
Là món quà phân phát
Không bao giờ hết
Đem hạnh phúc cho dời
Ôi tuyệt vời
Những người vì Cha Ông
Vì Tổ Quốc non sông
Hò lơ ơi hò
Là hò, hò lơ hới lơ
Những người đẹp tựa ngàn thơ
***
Ôi tuyệt vời
Những người vì Cha Ông
Vì Tổ Quốc non sông
Hò lơ ơi hò
Là hò, hò lơ hới lơ
Những người đẹp tựa ngàn thơ
Ôi tuyệt vời
Những người vì Cha Ông
Vì Tổ Quốc non sông
Hò lơ ơi hò
Là hò, hò lơ hới lơ
Những người đẹp tựa ngàn thơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s