LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 179 – HÃY VỮNG GỐC

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
179
HÃY VỮNG GỐC

Gốc không còn
Đành chia năm xẻ bảy
Nguồn không còn
Bao buồn bả theo chân
Ôi con thuyền
Đã không còn bến đổ
Mãi lênh đênh
Nơi sóng gió bão giông
Gốc không còn
Lấy đâu xanh với tốt
Nguồn không còn
Đành trơ đáy lòng sông
Nước cạn rồi
Thuyền phơi thây lịm chết
Cha Ông quên mất
Đành tan nát cháu con
Dòng lịch sử
Xin đừng quên đánh mất
Thời nước non
Mới trổ phúc vàng son
Hãy cùng nhau
Cùng về Nguồn vững Gốc
Dựng hồn thiên
Theo những bước Cha Ông
Nắm tay nhau
Cùng giữ yên lãnh thổ
Mãi trường tồn
Cho Dân Tộc muôn năm
Người Việt Nam
Giống da vàng hành thổ
Giống Trung Ương
Từ thuở dựng nước non
Chủ Địa Long
Một con Rồng Châu Á
Bừng nở hoa
Rực rỡ năm nghìn năm
Hãy vững Gốc
Thời đơm hoa kết trái
Ánh Mặt Trời
Bừng sáng nước Việt Nam
***
Gốc không còn
Đành chia năm xẻ bảy
Nguồn không còn
Bao buồn bả theo chân
Ôi con thuyền
Đã không còn bến đổ
Mãi lênh đênh
Nơi sóng gió bão giông
Gốc không còn
Lấy đâu xanh với tốt
Nguồn không còn
Đành trơ đáy lòng sông
Nước cạn rồi
Thuyền phơi thây lịm chết
Cha Ông quên mất
Đành tan nát cháu con
Dòng lịch sử
Xin đừng quên đánh mất
Thời nước non
Mới trổ phúc vàng son
Hãy cùng nhau
Cùng về Nguồn vững Gốc
Dựng hồn thiên
Theo những bước Cha Ông
Nắm tay nhau
Cùng giữ yên lãnh thổ
Mãi trường tồn
Cho Dân Tộc muôn năm
Người Việt Nam
Giống da vàng hành thổ
Giống Trung Ương
Từ thuở dựng nước non
Chủ Địa Long
Một con Rồng Châu Á
Bừng nở hoa
Rực rỡ năm nghìn năm
Hãy vững Gốc
Thời đơm hoa kết trái
Ánh Mặt Trời
Bừng sáng nước Việt Nam
***
Người Việt Nam
Giống da vàng hành thổ
Giống Trung Ương
Từ thuở dựng nước non
Chủ Địa Long
Một con Rồng Châu Á
Bừng nở hoa
Rực rỡ năm nghìn năm
Hãy vững Gốc
Thời đơm hoa kết trái
Ánh Mặt Trời
Bừng sáng nước Việt Nam
Hãy vững Gốc
Thời đơm hoa kết trái
Ánh Mặt Trời
Bừng sáng nước Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s