LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 178 – CÙNG NHAU TỎA SÁNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
178
CÙNG NHAU
TỎA SÁNG

Hôm nay
Hôm nay
Cùng phát lên
Kinh thơ văn hóa
Truyền lời Thiên ý
Cứu thế độ nhân
Giải phóng tử sanh
Lập chiến công
Dâng lên Cha Trời
Dâng lên Vua Hùng
Tỏ tấm lòng
Bổn phận cháu con
Rồng Tiên Việt Nam
Mang lại niềm tin
Khắp nhân gian
Niềm tin quyết thắng
Cùng nhau tỏa sáng
Con đường thành công
Đi ta đi
Xây dựng nước non
Xây nguồn xuân mới
Vàng son cuộc đời
Hôm nay
Đất nước còn nghèo
Vẫn còn khốn khổ
Đời còn bất công
Đời còn tăm tối
Ta còn chiến đấu
Làm ánh sao trời
Cống hiến cuộc đời
Ngọn đuốc sáng soi
Mở rộng con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Nối lại nhịp cầu
Hai bờ cách xa
Nam bắc hiệp hòa
Đoàn viên một nhà
Con Rồng cháu Tiên
Cả nhà Việt Nam
Ngôi nhà quê hương
Nối chí Hùng Vương
Nêu cao tinh thần
Diệt trừ ngoại xâm
Ôi nghìn năm
Nô lệ đớn đau
Ôi trăm năm
Lệ thuộc cúi đầu
Căm hờn lũ giặc
Ngút trời không quên
Tiến lên
Cùng tiến lên
Truyền kinh mở lối
Cùng nhau tiến tới
Xây dựng quê hương
Ta giành chiến thắng
Trên khắp mọi đường
Lái con thuyền
Vượt qua đói nghèo
Phát huy Truyền Thống
Cùng xông pha
Giải phóng tối tăm
Dẹp tan
Nô lệ Thần Quyền
Phá tan
Nô lệ kiến thức
Trở thành dân tộc
Thần Thánh.
Khiếp hồn ngoại xâm
Hùng mạnh thế gian
Việt Nam đệ nhất vinh quang
***
Hôm nay
Hôm nay
Cùng phát lên
Kinh thơ văn hóa
Truyền lời Thiên ý
Cứu thế độ nhân
Giải phóng tử sanh
Lập chiến công
Dâng lên Cha Trời
Dâng lên Vua Hùng
Tỏ tấm lòng
Bổn phận cháu con
Rồng Tiên Việt Nam
Mang lại niềm tin
Khắp nhân gian
Niềm tin quyết thắng
Cùng nhau tỏa sáng
Con đường thành công
Đi ta đi
Xây dựng nước non
Xây nguồn xuân mới
Vàng son cuộc đời
Hôm nay
Đất nước còn nghèo
Vẫn còn khốn khổ
Đời còn bất công
Đời còn tăm tối
Ta còn chiến đấu
Làm ánh sao trời
Cống hiến cuộc đời
Ngọn đuốc sáng soi
Mở rộng con đường
Văn Hóa Cội Nguồn
Nối lại nhịp cầu
Hai bờ cách xa
Nam bắc hiệp hòa
Đoàn viên một nhà
Con Rồng cháu Tiên
Cả nhà Việt Nam
Ngôi nhà quê hương
Nối chí Hùng Vương
Nêu cao tinh thần
Diệt trừ ngoại xâm
Ôi nghìn năm
Nô lệ đớn đau
Ôi trăm năm
Lệ thuộc cúi đầu
Căm hờn lũ giặc
Ngút trời không quên
Tiến lên
Cùng tiến lên
Truyền kinh mở lối
Cùng nhau tiến tới
Xây dựng quê hương
Ta giành chiến thắng
Trên khắp mọi đường
Lái con thuyền
Vượt qua đói nghèo
Phát huy Truyền Thống
Cùng xông pha
Giải phóng tối tăm
Dẹp tan
Nô lệ Thần Quyền
Phá tan
Nô lệ kiến thức
Trở thành dân tộc
Thần Thánh.
Khiếp hồn ngoại xâm
Hùng mạnh thế gian
Việt Nam đệ nhất vinh quang
***
Tiến lên
Cùng tiến lên
Truyền kinh mở lối
Cùng nhau tiến tới
Xây dựng quê hương
Ta giành chiến thắng
Trên khắp mọi đường
Lái con thuyền
Vượt qua đói nghèo
Phát huy Truyền Thống
Cùng xông pha
Giải phóng tối tăm
Dẹp tan
Nô lệ Thần Quyền
Phá tan
Nô lệ kiến thức
Trở thành dân tộc
Thần Thánh.
Khiếp hồn ngoại xâm
Hùng mạnh thế gian
Việt Nam đệ nhất vinh quang
Cùng xông pha
Giải phóng tối tăm
Dẹp tan
Nô lệ Thần Quyền
Phá tan
Nô lệ kiến thức
Trở thành dân tộc
Thần Thánh.
Khiếp hồn ngoại xâm
Hùng mạnh thế gian
Việt Nam đệ nhất vinh quang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s