LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 177 – NẾU KHÔNG AI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
177
NẾU KHÔNG AI

Nếu không ai
Khơi Nguồn lịch sử
Năm nghìn năm
Quên lãng chôn vùi
Cây mất Gốc
Lá cành ủ rũ
Nhạc nhoài theo
Quá khứ buông xuôi
Một Dân Tộc
Không còn lịch sử
Mất Nguồn rồi
Nước còn giữ được sao
Nước cạn khô
Với bao điều họa dữ
Giống Tiên Rồng
Ai biết vốn từ đâu
Nước non nầy
Biết ai là Ông Chủ
Thành mù mờ
Thân vào chốn ngựa trâu
Gốc mất rồi
Bị cuốn theo dông bão
Nguồn không còn
Nước tơi tả cạn khô
Dòng lịch sử
Là dòng sông cao cả
Ánh huy hoàng
Tuôn chảy mấy nghìn năm
Từ cái thuở
Chung nhau mở bờ cõi
Dậy hào hùng
Sấm động dậy trời Nam
Dòng lịch sử
Đã quên đi buông bỏ
Ôi còn đâu
Thời dựng nước Văn Lang
Niềm tự hào
Mất đi không còn nữa
Đành cúi đầu
Trước xâm lược ngoại bang
Nếu rằng ai
Cũng quên đi Quốc Tổ
Gốc không còn
Dân Tộc ngã đổ nát tan
Niếu rằng ai
Cũng quên đi lịch sử
Nguồn không còn
Non nước chẳng còn tiêu tan
***
Nếu không ai
Khơi Nguồn lịch sử
Năm nghìn năm
Quên lãng chôn vùi
Cây mất Gốc
Lá cành ủ rũ
Nhạc nhoài theo
Quá khứ buông xuôi
Một Dân Tộc
Không còn lịch sử
Mất Nguồn rồi
Nước còn giữ được sao
Nước cạn khô
Với bao điều họa dữ
Giống Tiên Rồng
Ai biết vốn từ đâu
Nước non nầy
Biết ai là Ông Chủ
Thành mù mờ
Thân vào chốn ngựa trâu
Gốc mất rồi
Bị cuốn theo dông bão
Nguồn không còn
Nước tơi tả cạn khô
Dòng lịch sử
Là dòng sông cao cả
Ánh huy hoàng
Tuôn chảy mấy nghìn năm
Từ cái thuở
Chung nhau mở bờ cõi
Dậy hào hùng
Sấm động dậy trời Nam
Dòng lịch sử
Đã quên đi buông bỏ
Ôi còn đâu
Thời dựng nước Văn Lang
Niềm tự hào
Mất đi không còn nữa
Đành cúi đầu
Trước xâm lược ngoại bang
Nếu rằng ai
Cũng quên đi Quốc Tổ
Gốc không còn
Dân Tộc ngã đổ nát tan
Niếu rằng ai
Cũng quên đi lịch sử
Nguồn không còn
Non nước chẳng còn tiêu tan
***
Dòng lịch sử
Đã quên đi buông bỏ
Ôi còn đâu
Thời dựng nước Văn Lang
Niềm tự hào
Mất đi không còn nữa
Đành cúi đầu
Trước xâm lược ngoại bang
Nếu rằng ai
Cũng quên đi Quốc Tổ
Gốc không còn
Dân Tộc ngã đổ nát tan
Niếu rằng ai
Cũng quên đi lịch sử
Nguồn không còn
Non nước chẳng còn tiêu tan
Nếu rằng ai
Cũng quên đi Quốc Tổ
Gốc không còn
Dân Tộc ngã đổ nát tan
Niếu rằng ai
Cũng quên đi lịch sử
Nguồn không còn
Non nước chẳng còn tiêu tan
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s