LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 176 – NGƯỜI LÀ TẤT CẢ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
176
NGƯỜI LÀ TẤT CẢ

Quốc Tổ Vua Hùng
Người là
Ánh gương soi
Bao la biển cả
Núi non sông hồ
Người là
Ánh mặt trời
Phá tan tăm tối
Cho đời mầm xanh
Người là
Mây, gió, trăng thanh
Bốn mùa hoa nở
Lung linh sông hồ
Người là
Cánh đồng
Vàng hồng lúa chín
Nắng hồng ban mai
Người là niềm tin
Trong lòng nhân dân
Trong trái tim
Tất cả nhân loài
Người là hạt mưa
Về trong nắng hạn
Người là hơi ấm
Về trong rét lạnh
Người trao đôi cánh
Cho người bay xa
Người là tiếng quân ca
Thúc dục lòng người
Ra khỏi
Nô lệ ngoại bang
Người là tiếng kèn
Thôi thúc lòng người
Trở về Cội Nguồn
Người là tiếng đàn
Vút tận chân trời
Làm cho lũ giặc
Kinh hồn, hồn kinh
Người là
Thiên Đế Chí Tôn
Con Trời
Lâm phàm xuống thế
Cứu vớt thế nhân
Là chỗ dựa
Vững chắc của dân
Con cháu Rồng Tiên
Người là tất cả
Người là vạn lời ca
Thấm sâu
Trong lòng thế nhân
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Hùng Vương
***
Quốc Tổ Vua Hùng
Người là
Ánh gương soi
Bao la biển cả
Núi non sông hồ
Người là
Ánh mặt trời
Phá tan tăm tối
Cho đời mầm xanh
Người là
Mây, gió, trăng thanh
Bốn mùa hoa nở
Lung linh sông hồ
Người là
Cánh đồng
Vàng hồng lúa chín
Nắng hồng ban mai
Người là niềm tin
Trong lòng nhân dân
Trong trái tim
Tất cả nhân loài
Người là hạt mưa
Về trong nắng hạn
Người là hơi ấm
Về trong rét lạnh
Người trao đôi cánh
Cho người bay xa
Người là tiếng quân ca
Thúc dục lòng người
Ra khỏi
Nô lệ ngoại bang
Người là tiếng kèn
Thôi thúc lòng người
Trở về Cội Nguồn
Người là tiếng đàn
Vút tận chân trời
Làm cho lũ giặc
Kinh hồn, hồn kinh
Người là
Thiên Đế Chí Tôn
Con Trời
Lâm phàm xuống thế
Cứu vớt thế nhân
Là chỗ dựa
Vững chắc của dân
Con cháu Rồng Tiên
Người là tất cả
Người là vạn lời ca
Thấm sâu
Trong lòng thế nhân
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Hùng Vương
***
Người là
Thiên Đế Chí Tôn
Con Trời
Lâm phàm xuống thế
Cứu vớt thế nhân
Là chỗ dựa
Vững chắc của dân
Con cháu Rồng Tiên
Người là tất cả
Người là vạn lời ca
Thấm sâu
Trong lòng thế nhân
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Hùng Vương
Người là tất cả
Người là vạn lời ca
Thấm sâu
Trong lòng thế nhân
Quốc Tổ Anh Linh
Quốc Tổ Hùng Vương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s