THIÊN ĐÀNG TRỞ LẠI

THIÊN ĐÀNG TRỞ LẠI

Bơ vơ trong cõi hồng trần
Lạc Nguồn lạc Cội lạc loài bơ vơ
Đường trần ôi mãi ngẩng ngơ
Bể trần khốn khổ biến bờ là đâu
Phong ba vùi dập tả tơi
Hãy về Nguồn Cội về nơi thiên đàng
Cuộc trần cõi tạm được gì
Hãy mau tỉnh ngộ làm lành tu nhân
Truyền lời Thiên Ý Trời Cha
Từ đây muôn kiếp hà sa an lành
Mãn trần trở lại thiên đàng
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s