QUÊ TIÊN PHẢN HỒI

QUÊ TIÊN PHẢN HỒI

Cõi trần cõi tạm ai ơi
Về Nguồn trở lại phản hồi quê tiên
Đi theo di chí Hùng Vương
Truyền lời Trời dạy độ nhân cứu đời
Con Trời phải theo Cha Trời
Mới thành Tiên, Phật, Thánh, Thần uy linh
Dù cho giàu có đến đâu
Mãn trần đều phải trắng tay lìa trần
Cuối cùng chẳng được cái gì
Mang theo ác nghiệp đi vào tử sanh
Linh Hồn đau khổ, khổ đau
Lạc loài mãi mãi biết đâu bến bờ
Không gì hơn được về Nguồn
Thiên đàng trở lại không gì vui hơn
Cõi trần cõi tạm ai ơi
Về Nguồn trở lại quê trời cõi tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s