LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 151 – CẢM ƠN TRỜI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
151
CẢM ƠN TRỜI

Cảm ơn Trời
Cho con nhiều ưu đãi
Được làm người
Làm con Rồng cháu Tiên
Cảm ơn Trời
Ban cho nhiều may mắn
Sanh làm người
Với đầy đủ lục căn
Con biết ơn
Đấng Trời Cha hoàn vũ
Luôn phù trì
Luôn che chở cho con
Trong yêu thương
Tình Cha Con đồng cảm
Mỗi khi cầu
Đều linh ứng, ứng linh
Cảm ơn Trời
Đã cho con lành lặng
Ít ốm đau
Sống chẳng thiếu cái ăn
Ở ngoài kia
Biết bao nhiêu số phận
Phải đương đầu
Bao khốn khổ khó khăn
Họ vẫn sống
Và cảm ơn sự sống
Huống chi con
Khi nhìn lên
Thấy con không bằng ai
Khi nhìn xuống
Biết bao không bằng mình
Biết đủ
Là an lạc tâm hồn
Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha
Đấng Cha Trời,
Toàn Giác Toàn Năng
***
Cảm ơn Trời
Cho con nhiều ưu đãi
Được làm người
Làm con Rồng cháu Tiên
Cảm ơn Trời
Ban cho nhiều may mắn
Sanh làm người
Với đầy đủ lục căn
Con biết ơn
Đấng Trời Cha hoàn vũ
Luôn phù trì
Luôn che chở cho con
Trong yêu thương
Tình Cha Con đồng cảm
Mỗi khi cầu
Đều linh ứng, ứng linh
Cảm ơn Trời
Đã cho con lành lặng
Ít ốm đau
Sống chẳng thiếu cái ăn
Ở ngoài kia
Biết bao nhiêu số phận
Phải dương đầu
Bao khốn khổ khó khăn
Họ vẫn sống
Và cảm ơn sự sống
Huống chi con
Khi nhìn lên
Thấy con không bằng ai
Khi nhìn xuống
Biết bao không bằng mình
Biết đủ
Là an lạc tâm hồn
Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha
Đấng Cha Trời,
Toàn Giác Toàn Năng
***
Ở ngoài kia
Biết bao nhiêu số phận
Phải dương đầu
Bao khốn khổ khó khăn
Họ vẫn sống
Và cảm ơn sự sống
Huống chi con
Khi nhìn lên
Thấy con không bằng ai
Khi nhìn xuống
Biết bao không bằng mình
Biết đủ
Là an lạc tâm hồn
Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha
Đấng Cha Trời,
Toàn Giác Toàn Năng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s