LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 150 – TÌNH NÀO BẰNG TÌNH YÊU THƯƠNG CHA MẸ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
150
TÌNH NÀO BẰNG
TÌNH YÊU THƯƠNG
CHA MẸ

Không có tình thương nào
Không mang nhiều nỗi nhớ
Không có Cha Mẹ nào
Không lo lắng cho con
Tình yêu thương Mẹ Cha
Tình yêu thương bao la
Tình yêu thương
không bờ không bến
Sâu thẳm tận trời xa
Đâu đây
Vẫn còn nghe hơi ấm
Tuy lâu rồi
Còn đọng mãi nơi tâm
Hơi ấm người Cha
Hơi ấm người Mẹ kính yêu
Có núi sông nào
Đẹp bằng
Tình Cha đối với con
Có biển rộng nào
Bằng biển lòng
Người Mẹ thương yêu
Mênh mông nỗi nhớ
Những người con xa
Cách trở xa xôi
Tình yêu nào
Bằng tình yêu thương Cha Mẹ
Vượt thời gian
Nhớ mãi không bao giờ quên
Tình yêu mang nặng đẻ đau
Tình yêu nuôi nấn con thơ
Lo cho con
Năm tháng từng giờ
Như trời cao
Bể rộng sâu sâu
Ở đâu đây
Vẫn còn mang đầy nỗi nhớ
Nhớ người thân, nhớ Mẹ nhớ Cha
***
Không có tình thương nào
Không mang nhiều nỗi nhớ
Không có Cha Mẹ nào
Không lo lắng cho con
Tình yêu thương Mẹ Cha
Tình yêu thương bao la
Tình yêu thương
không bờ không bến
Sâu thẳm tận trời xa
Đâu đây
Vẫn còn nghe hơi ấm
Tuy lâu rồi
Còn đọng mãi nơi tâm
Hơi ấm người Cha
Hơi ấm người Mẹ kính yêu
Có núi sông nào
Đẹp bằng
Tình Cha đối với con
Có biển rộng nào
Bằng biển lòng
Người Mẹ thương yêu
Mênh mông nỗi nhớ
Những người con xa
Cách trở xa xôi
Tình yêu nào
Bằng tình yêu thương Cha Mẹ
Vượt thời gian
Nhớ mãi không bao giờ quên
Tình yêu mang nặng đẻ đau
Tình yêu nuôi nấn con thơ
Lo cho con
Năm tháng từng giờ
Như trời cao
Bể rộng sâu sâu
Ở đâu đây
Vẫn còn mang đầy nỗi nhớ
Nhớ người thân, nhớ Mẹ nhớ Cha
***
Tình yêu nào
Bằng tình yêu thương Cha Mẹ
Vượt thời gian
Nhớ mãi không bao giờ quên
Tình yêu mang nặng đẻ đau
Tình yêu nuôi nấn con thơ
Lo cho con
Năm tháng từng giờ
Như trời cao
Bể rộng sâu sâu
Ở đâu đây
Vẫn còn mang đầy nỗi nhớ
Nhớ người thân, nhớ Mẹ nhớ Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s