LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 149 – DỨT BỎ HẾT ĐI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
149
DỨT BỎ HẾT ĐI

Dừng đi dừng đi
Tham lam, chi cho lắm
Lắng nghe lắng nghe
Lương Tâm khổ triền miên
Dừng đi dừng đi
Vô thường
Luôn cướp lấy
Còn chi còn chi
Có đó rồi không
Ra sức mấy chục năm
Cuối cùng
Cũng đi vào công cốc
Vô thường luôn gieo tan tóc
Khốn nguy có chi
Quay gót
Theo Ông Cha
Gieo trồng Thiên Ý
Phúc lộc nở hoa
Mê si mê si
Bám theo dòng đời
Cuốn trôi cuốn trôi
Theo quỷ cùng ma
Có anh xui rủi
Bám lấy chẳng tha
Có anh họa tai
Bám theo cuộc đời
Tâm hồn khốn khổ
Lạc lối chơi vơi
Còn đâu còn đâu
Chiếc lá rụng rơi
Dừng chân dừng chân
Gạt bỏ sân si
Tình tang tang tính
Cứu nguy đời mình
Lắng nghe lắng nghe
Âm vang
Nền truyền thống
Lắng tâm lắng tâm
Phẳng lặng hồ thu
Trăng vàng hiện đến
Rõ thông sự đời
Thoát giải thoát
Tỉnh đời mê khúc
Nghe nhạc Nguồn
Tỉnh giấc trầm kha
Tỉnh ra tỉnh ra
Trần gian cõi tạm
Sao qua Cội Nguồn
Bể trần vô thường
Sao bằng trở lại
Cội Nguồn Ông Cha
Tham lam mà chi
Sân si mà chi
Dứt bỏ hết đi
***
Dừng đi dừng đi
Tham lam, chi cho lắm
Lắng nghe lắng nghe
Lương Tâm khổ triền miên
Dừng đi dừng đi
Vô thường
Luôn cướp lấy
Còn chi còn chi
Có đó rồi không
Ra sức mấy chục năm
Cuối cùng
Cũng đi vào công cốc
Vô thường luôn gieo tan tóc
Khốn nguy có chi
Quay gót
Theo Ông Cha
Gieo trồng Thiên Ý
Phúc lộc nở hoa
Mê si mê si
Bám theo dòng đời
Cuốn trôi cuốn trôi
Theo quỷ cùng ma
Có anh xui rủi
Bám lấy chẳng tha
Có anh họa tai
Bám theo cuộc đời
Tâm hồn khốn khổ
Lạc lối chơi vơi
Còn đâu còn đâu
Chiếc lá rụng rơi
Dừng chân dừng chân
Gạt bỏ sân si
Tình tang tang tính
Cứu nguy đời mình
Lắng nghe lắng nghe
Âm vang
Nền truyền thống
Lắng tâm lắng tâm
Phẳng lặng hồ thu
Trăng vàng hiện đến
Rõ thông sự đời
Thoát giải thoát
Tỉnh đời mê khúc
Nghe nhạc Nguồn
Tỉnh giấc trầm kha
Tỉnh ra tỉnh ra
Trần gian cõi tạm
Sao qua Cội Nguồn
Bể trần vô thường
Sao bằng trở lại
Cội Nguồn Ông Cha
Tham lam mà chi
Sân si mà chi
Dứt bỏ hết đi
***
Tỉnh ra tỉnh ra
Trần gian cõi tạm
Sao qua Cội Nguồn
Bể trần vô thường
Sao bằng trở lại
Cội Nguồn Ông Cha
Tham lam mà chi
Sân si mà chi
Dứt bỏ hết đi
Tỉnh ra tỉnh ra
Trần gian cõi tạm
Sao qua Cội Nguồn
Bể trần vô thường
Sao bằng trở lại
Cội Nguồn Ông Cha
Tham lam mà chi
Sân si mà chi
Dứt bỏ hết đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s