LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 148 – CHỬNG BỊ HÀNH TRANG

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
148
CHỬNG BỊ
HÀNH TRANG

Nằm đêm tự hỏi
Được những gì
Được những gì
Khi rời khỏi trần gian
Một cuộc đời
Khổ cực mấy mươi năm
Được gì đâu
Được gì đâu
Rốt lại
Chỉ là trắng tay
Cát bụi theo gió theo mây
Những đêm không ngủ
Lòng mình tự hỏi
Khi mãn trần
Khi lìa đời
Ta phải về đâu
Về một miền quê
Âm ty nơi địa ngục
Hay trở lại thiên đàng
Một vui một khổ
Một siêu, một đọa
Hai đàng hai nơi
Con đường nào
Ta đã chọn ra đi
Ớ ơ
Nỗi lòng giờ đây
Đường tử sanh
Con đừng xuôi ngược
Ớ ơ, ơ ớ
Chọn đi dự phần
Đường lên trời
Đường rơi Địa Phủ
Ta đi đường nào
Nghĩ với suy
Suy rồi tới nghĩ
Chọn con đường
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Dẫn đến siêu sanh
Chửng bị từ đây
Hành trang đầy đủ
Mãn trần rồi
Trở lại cõi tiên
Sống vĩnh hằng
Tự tại an vui
***
Nằm đêm tự hỏi
Được những gì
Được những gì
Khi rời khỏi trần gian
Một cuộc đời
Khổ cực mấy mươi năm
Được gì đâu
Được gì đâu
Rốt lại
Chỉ là trắng tay
Cát bụi theo gió theo mây
Những đêm không ngủ
Lòng mình tự hỏi
Khi mãn trần
Khi lìa đời
Ta phải về đâu
Về một miền quê
Âm ty nơi địa ngục
Hay trở lại thiên đàng
Một vui một khổ
Một siêu, một đọa
Hai đàng hai nơi
Con đường nào
Ta đã chọn ra đi
Ớ ơ
Nỗi lòng giờ đây
Đường tử sanh
Con đừng xuôi ngược
Ớ ơ, ơ ớ
Chọn đi dự phần
Đường lên trời
Đường rơi Địa Phủ
Ta đi đường nào
Nghĩ với suy
Suy rồi tới nghĩ
Chọn con đường
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Dẫn đến siêu sanh
Chửng bị từ đây
Hành trang đầy đủ
Mãn trần rồi
Trở lại cõi tiên
Sống vĩnh hằng
Tự tại an vui
***
Nghĩ với suy
Suy rồi tới nghĩ
Chọn con đường
Về Nguồn
Nhận Tổ quy Tông
Dẫn đến siêu sanh
Chửng bị từ đây
Hành trang đầy đủ
Mãn trần rồi
Trở lại cõi tiên
Sống vĩnh hằng
Tự tại an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s