LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 147 – HỎI MÌNH TỰ HỎI

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
147
HỎI MÌNH TỰ HỎI

Hỏi mình tự hỏi
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến
Giải thoát tử sanh
Con đường nào
Dẫn đến ánh mùa xuân
Đường Cha Ông
Hay đường
Lìa xa Cội Gốc
Con đường nào
Dẫn đến những niềm vui
Đường Cha Ông
Đường anh linh truyền thống
Mãi hào hùng
Tỏa sáng năm nghìn năm
Mãi trường tồn
Vang dội những anh linh
Con đường
Lạc Cội Nguồn quên
Nước non xơ xác
Điêu linh cơ hàn
Lòng tự hỏi
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến yên bình
Quê hương mãi mãi
Đẹp giàu ấm no
Không gì hơn
Độc lập tự do
Có con sông xưa
Bất tử trường sanh
Quê hương Thần Thánh
Thời dựng nước Văn Lang
Tính tang,
Con cháu Rồng Tiên
Tang tình
Tự hỏi lấy mình
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến đạt ước mơ
Hạnh phúc an vui
Đàn chim trời
Sãi cánh tung bay
Nhận Tổ quy Tông
Muốn gì được nấy
Ước mong điều thành
Con đường về Nguồn
Con đường đẹp lành
Dân giàu nước mạnh
Con đường mùa xuân
***
Hỏi mình tự hỏi
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến
Giải thoát tử sanh
Con đường nào
Dẫn đến ánh mùa xuân
Đường Cha Ông
Hay đường
Lìa xa Cội Gốc
Con đường nào
Dẫn đến những niềm vui
Đường Cha Ông
Đường anh linh truyền thống
Mãi hào hùng
Tỏa sáng năm nghìn năm
Mãi trường tồn
Vang dội những anh linh
Con đường
Lạc Cội Nguồn quên
Nước non xơ xác
Điêu linh cơ hàn
Lòng tự hỏi
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến yên bình
Quê hương mãi mãi
Sang giàu ấm no
Không gì hơn
Độc lập tự do
Có con sông xưa
Bất tử trường sanh
Quê hương Thần Thánh
Thời dựng nước Văn Lang
Tính tang,
Con cháu Rồng Tiên
Tang tình
Tự hỏi lấy mình
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến đạt ước mơ
Hạnh phúc an vui
Đàn chim trời
Sãi cánh tung bay
Nhận Tổ quy Tông
Muốn gì được nấy
Ước mong điều thành
Con đường về Nguồn
Con đường đẹp lành
Dân giàu nước mạnh
Con đường mùa xuân
***
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến đạt ước mơ
Hạnh phúc an vui
Đàn chim trời
Sãi cánh tung bay
Nhận Tổ quy Tông
Muốn gì được nấy
Ước mong điều thành
Con đường về Nguồn
Con đường đẹp lành
Dân giàu nước mạnh
Con đường mùa xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s