LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 146 – Ở MÃI NGÔI CAO

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
146
Ở MÃI NGÔI CAO

Đời tôi như thuở nào
Tháng ngày trồng cây phúc
Nghe thời gian vùn vụt
Mới đó vài chục năm
Cảnh đời trần chớp mắt
Cảnh già đến hỏi thăm
Tôi hai quê một lúc
Quê Đời, Đạo, song song
Quê Đời quê vật chất
Quê Đạo quê nội tâm
Đời trong Đạo hợp nhất
Đạo trong Đời cùng đi
Hai bên tình nghĩa nặng
Thấm tình chẳng chia ly
Vang câu hò trọng trách
Gắng bó đồng hành
Tốt Đời đẹp Đạo
Tốt Đạo đẹp đời
Cùng bên nhau tháng năm
Đời, Đạo như phu thê
Luôn giữ mãi câu thề
Đời đi Đạo cùng đi
Đạo về Đời cùng về
Luôn mãi mãi cận kề
Nơi Hồng trần giông tố
Biển trần luôn nổi sóng
Đời xa đạo tách lối
Bị vùi dập thảm thê
Đạo không Đời như chết
Mãi trụi lá lê thê
Người có Đời không Đạo
Lặng hụp đường tử sanh
Người có Đạo không đời
Người khô héo kém xanh
Người có Đạo có Đời
Phúc, Lộc mãi đâm chồi
Người xinh đẹp như tranh
Đạo đời luôn là một
Hai quê luôn hội hiệp
Người tỏa sáng ánh sao
Người ở mãi ngôi cao
***
Đời tôi như thuở nào
Tháng ngày trồng cây phúc
Nghe thời gian vùn vụt
Mới đó vài chục năm
Cảnh đời trần chớp mắt
Cảnh già đến hỏi thăm
Tôi hai quê một lúc
Quê Đời, Đạo, song song
Quê Đời quê vật chất
Quê Đạo quê nội tâm
Đời trong Đạo hợp nhất
Đạo trong Đời cùng đi
Hai bên tình nghĩa nặng
Thấm tình chẳng chia ly
Vang câu hò trọng trách
Gắng bó đồng hành
Tốt Đời đẹp Đạo
Tốt Đạo đẹp đời
Cùng bên nhau tháng năm
Đời, Đạo như phu thê
Luôn giữ mãi câu thề
Đời đi Đạo cùng đi
Đạo về Đời cùng về
Luôn mãi mãi cận kề
Nơi Hồng trần giông tố
Biển trần luôn nổi sóng
Đời xa đạo tách lối
Bị vùi dập thảm thê
Đạo không Đời như chết
Mãi trụi lá lê thê
Người có Đời không Đạo
Lặng hụp đường tử sanh
Người có Đạo không đời
Người khô héo kém xanh
Người có Đạo có Đời
Phúc, Lộc mãi đâm chồi
Người xinh đẹp như tranh
Đạo đời luôn là một
Hai quê luôn hội hiệp
Người tỏa sáng ánh sao
Người ở mãi ngôi cao
***
Người có Đời không Đạo
Lặng hụp đường tử sanh
Người có Đạo không đời
Người khô héo kém xanh
Người có Đạo có Đời
Phúc, Lộc mãi đâm chồi
Người xinh đẹp như tranh
Hai quê luôn hội hiệp
Đạo Đời luôn là một
Người tỏa sáng ánh sao
Người ở mãi ngôi cao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s