LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 152 – SỐNG ĐỜI MẤT GỐC

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
152
SỐNG ĐỜI MẤT GỐC

Đời xa Nguồn
Đời lìa Cội
Trở thành bèo bọt
Vùi dập tả tơi
Ai quên Trời
Ai quên đất
Như cây mất Gốc
Cành lá tả tơi
Đó là chân lý
Ới A
Định Luật xoay vần
Ấy là
Tạo Hóa
Công bằng chuyển xoay
Ới a
Nguồn mất
Nước khô
Bóng chiều
In bóng
Sông hồ còn đâu
Đời xa Nguồn
Đời u buồn
Sống mà như chết
Bènh bồng giữa khơi
Khoang nhặt hò khoang
Gốc còn
Phúc lộc sanh sôi
Nguồn còn
Thời cả
Cuộc đời lên mây
Ới a
Đẹp lành
Nguồn cội tự nương
Tính tang tang tính
Nhớ ghi trong lòng
***
Đời xa Nguồn
Đời lìa Cội
Trở thành bèo bọt
Vùi dập tả tơi
Ai quên Trời
Ai quên đất
Như cây mất Gốc
Cành lá tả tơi
Đó là chân lý
Ới A
Định Luật xoay vần
Ấy là
Tạo Hóa
Công bằng chuyển xoay
Ới a
Nguồn mất
Nước khô
Bóng chiều
In bóng
Sông hồ còn đâu
Đời xa Nguồn
Đời u buồn
Sống mà như chết
Bènh bồng giữa khơi
Khoang nhặt hò khoang
Gốc còn
Phúc lộc sanh sôi
Nguồn còn
Thời cả
Cuộc đời lên mây
Ới a
Đẹp lành
Nguồn cội tự nương
Tính tang tang tính
Nhớ ghi trong lòng
***
Ới a
Nguồn mất
Nước khô
Bóng chiều
In bóng
Sông hồ còn đâu
Đời xa Nguồn
Đời u buồn
Sống mà như chết
Bènh bồng giữa khơi
Khoang nhặt hò khoang
Gốc còn
Phúc lộc sanh sôi
Nguồn còn
Thời cả
Cuộc đời lên mây
Ới a
Đẹp lành
Nguồn cội tựa nương
Tính tang tang tính
Nhớ ghi trong lòng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s