LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 153 – THIÊN SỨ

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
153
THIÊN SỨ

Đi dưới bão bùng
Đi trong mưa gió
Vẫn cao giọng hát
Vang vọng đất trời
Phải chăng là
Thiên Sứ nhà trời
Anh hùng bất khuất
Bừng lên khí phách
Đạp sóng trùng dương
Trai hùng anh
Nữ kiên trung
Đang ngày đêm
Truyền kinh thuyết giáo
Gieo mầm xuân mới
Những con trời
Đi vào đời
Khai đường mở lối
Không màng vui sướng
Chỉ biết
Cứu thế độ nhân
Không vì bản thân
Chỉ vì
Tổ Quốc non sông
Đi trong gian khó
Đi trong sấm sét
Ngẫn cao đầu
Rao giảng Ý Trời
Mở con đường
Chung sống hòa bình
Chủ nghĩa đại đồng
Khắp thế giới năm châu
Đưa lời kinh
Đến với nhân sanh
Rạng danh thơm
Con cháu Rồng Tiên
Tuổi còn xanh
Nhưng uy phong tỏa sáng
Ý chí quật cường
Cao ngút đất trời
Yêu quỷ phải lùi
Nhường bước ta đi
Tiếng sấm vang
Lời kinh chánh giáo
Cảm phục lòng
Thiên Sứ Rồng Tiên
Nhân loại ngợi ca
Đi vào muôn năm
Thiên Sứ
Rồng Tiên Việt Nam
***
Đi dưới bão bùng
Đi trong mưa gió
Vẫn cao giọng hát
Vang vọng đất trời
Phải chăng là
Thiên Sứ nhà trời
Anh hùng bất khuất
Bừng lên khí phách
Đạp sóng trùng dương
Trai hùng anh
Nữ kiên trung
Đang ngày đêm
Truyền kinh thuyết giáo
Gieo mầm xuân mới
Những con trời
Đi vào đời
Khai đường mở lối
Không màng vui sướng
Chỉ biết
Cứu thế độ nhân
Không vì bản thân
Chỉ vì
Tổ Quốc non sông
Đi trong gian khó
Đi trong sấm sét
Ngẩng cao đầu
Rao giảng Ý Trời
Mở con đường
Chung sống hòa bình
Chủ nghĩa đại đồng
Khắp thế giới năm châu
Đưa lời kinh
Đến với nhân sanh
Rạng danh thơm
Con cháu Rồng Tiên
Tuổi còn xanh
Nhưng uy phong tỏa sáng
Ý chí quật cường
Cao ngút đất trời
Yêu quỷ phải lùi
Nhường bước ta đi
Tiếng sấm vang
Lời kinh chánh giáo
Cảm phục lòng
Thiên Sứ Rồng Tiên
Nhân loại ngợi ca
Đi vào muôn năm
Thiên Sứ
Rồng Tiên Việt Nam
***
Tuổi còn xanh
Nhưng uy phong tỏa sáng
Ý chí quật cường
Cao ngút đất trời
Yêu quỷ phải lùi
Nhường bước ta đi
Tiếng sấm vang
Lời kinh chánh giáo
Cảm phục lòng
Thiên Sứ Rồng Tiên
Nhân loại ngợi ca
Đi vào muôn năm
Thiên Sứ
Rồng Tiên Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s