LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 154 – NHỮNG NÀNG TIÊN TRẦN THẾ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
154
NHỮNG NÀNG TIÊN
TRẦN THẾ

Người con gái
Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Luôn luôn tỏa sáng
Như trăng rằm
Soi sáng trời đêm
Khi mặt trời
Đang ngủ phương ra
Non nước yêu thương
Sản sanh ra
Những người con yêu nước
Tuy là phận gái
Vẫn luôn gắng sức
Vì nước vì non
Thế thời u minh
Tối tăm, tăm tối
Nàng Tiên
Tuổi đôi mươi mười tám
Ngày đêm truyền giáo
Lời kinh phủ khắp
Tràn ngập sông hồ
Mặc cho quỷ thét
Mặc cho ma gào
Em vẫn truyền lời
Thiên Ý trời Cha
Để cho nhân loài
Trí huệ nở hoa
Mãn kiếp trần
Thiên giới siêu sanh
Yêu biết bao cô gái
Luôn xông pha
Luôn quên mình truyền giáo
Những nàng tiên trần thế
Đời rực rỡ muôn hoa
Chẳng có hoa nào
Bằng người con gái
Rồng Tiên
Em đi vào đời
Tuổi đôi mươi
Đi trên gươm giáo
Đi trong lửa đạn
Mưa sa bão tố
Em không lùi bước
Em luôn tiến tới
Quyết lòng cứu thế
Thoát khỏi
Máu lửa binh đao
Cứu cả thế giới anh em
Trở lại
Thiên đàng cực lạc
An vui hạnh phúc
Không còn sanh tử, tử sanh
Người con gái anh hùng
Người con gái
Tiên Rồng Việt Nam
***
Người con gái
Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Luôn luôn tỏa sáng
Như trăng rằm
Soi sáng trời đêm
Khi mặt trời
Đang ngủ phương ra
Non nước yêu thương
Sản sanh ra
Những người con yêu nước
Tuy là phận gái
Vẫn luôn gắng sức
Vì nước vì non
Thế thời u minh
Tối tăm, tăm tối
Nàng Tiên
Tuổi đôi mươi mười tám
Ngày đêm truyền giáo
Lời kinh phủ khắp
Tràn ngập sông hồ
Mặc cho quỷ thét
Mặc cho ma gào
Em vẫn truyền lời
Thiên Ý trời Cha
Để cho nhân loài
Trí huệ nở hoa
Mãn kiếp trần
Thiên giới siêu sanh
Yêu biết bao cô gái
Luôn xông pha
Luôn quên mình truyền giáo
Những nàng tiên trần thế
Đời rực rỡ muôn hoa
Chẳng có hoa nào
Bằng người con gái
Rồng Tiên
Em đi vào đời
Tuổi đôi mươi
Đi trên gươm giáo
Đi trong lửa đạn
Mưa sa bão tố
Em không lùi bước
Em luôn tiến tới
Quyết lòng cứu thế
Thoát khỏi
Máu lửa binh đao
Cứu cả thế giới anh em
Trở lại
Thiên đàng cực lạc
An vui hạnh phúc
Không còn sanh tử, tử sanh
Người con gái anh hùng
Người con gái
Tiên Rồng Việt Nam
***
Em đi vào đời
Tuổi đôi mươi
Đi trên gươm giáo
Đi trong lửa đạn
Mưa sa bão tố
Em không lùi bước
Em luôn tiến tới
Quyết lòng cứu thế
Thoát khỏi
Máu lửa binh đao
Cứu cả thế giới anh em
Trở lại
Thiên đàng cực lạc
An vui hạnh phúc
Không còn sanh tử, tử sanh
Người con gái anh hùng
Người con gái
Tiên Rồng Việt Nam
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s