LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 155 – TIÊN PHONG MỞ ĐƯỜNG

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
155
TIÊN PHONG
MỞ ĐƯỜNG

Không thể để cho
Đất nước quê hương
Tan thương
Mất lần chủ quyền
Con cháu Vua Hùng
Tiên phong mở đường
Quyết diệt trừ
Phản quốc hại dân
Cùng tiến lên
Xông pha ngày đêm
Huệ gươm ta chém
Chung sức chung lòng
Đẩy lùi
Ác bá cường hào
Ấm no mở lối
Nước nhà bình yên
Ta đi
Đi trong ánh sáng bình minh
Cam lồ Thiên Ý
Vết thương chữa lành
Do chiến tranh
Để lại vết lòng
Con cháu Tiên Rồng
Chung sức chung lòng
Chung tay
Xây dựng ngày mai
Dân giàu nước mạnh
Không còn ngoại xâm
Ta đi, đi trong
Ánh sáng Tiên Rồng
Xây đắp nghĩa tình
Nối lại mạch Nguồn
Độc Lập Tự Do
Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Sang giàu ấm no
Ta đi đi trong
Niềm tin chiến thắng
Bàn tay ta
Bàn tay Dân Tộc
Triệu người như một
Lấp biển dời non
Gian khổ không lùi
Anh dũng tiến lên
Mỗi bước chân
Là mỗi bước nở hoa
Tổ Quốc thân yêu
Vì khao khát
Hòa bình,
Đưa Dân Tộc mình
Thịt đổi thay da
Ngày đêm mở lối
Ngày đêm xông pha
Khó khăn chặn lối
Cản trở chặn đường
Lòng không sờn
Quyết chí vượt qua
Vai ta mang trọng trách
Vì Cội Nguồn
Vì nước non Ông Cha
Sẵn sàng
Lao vào chiến đấu
Rừng gươm núi giáo
Ta cũng vượt qua
Trên mỗi chặng đường
Để lại ngàn hoa
Mùa xuân nở rộ
Trên khắp quê ta
Nước non sạch bóng
Tà ma gian hùng
Nước non sạch bóng
Ngoại xâm quân thù
Tính tang tang tính
Lẫy lừng Việt Nam
Lẫy lừng con cháu Rồng Tiên
***
Không thể để cho
Đất nước quê hương
Tan thương
Mất lần chủ quyền
Con cháu Vua Hùng
Tiên phong mở đường
Quyết diệt trừ
Phản quốc hại dân
Cùng tiến lên
Xông pha ngày đêm
Huệ gươm ta chém
Chung sức chung lòng
Đẩy lùi
Ác bá cường hào
Ấm no mở lối
Nước nhà bình yên
Ta đi
Đi trong ánh sáng bình minh
Cam lồ Thiên Ý
Vết thương chữa lành
Do chiến tranh
Để lại vết lòng
Con cháu Tiên Rồng
Chung sức chung lòng
Chung tay
Xây dựng ngày mai
Dân giàu nước mạnh
Không còn ngoại xâm
Ta đi, đi trong
Ánh sáng Tiên Rồng
Xây đắp nghĩa tình
Nối lại mạch Nguồn
Độc Lập Tự Do
Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng
Sang giàu ấm no
Ta đi đi trong
Niềm tin chiến thắng
Bàn tay ta
Bàn tay Dân Tộc
Triệu người như một
Lấp biển dời non
Gian khổ không lùi
Anh dũng tiến lên
Mỗi bước chân
Là mỗi bước nở hoa
Tổ Quốc thân yêu
Vì khao khát
Hòa bình,
Đưa Dân Tộc mình
Thịt đổi thay da
Ngày đêm mở lối
Ngày đêm xông pha
Khó khăn chặn lối
Cản trở chặn đường
Lòng không sờn
Quyết chí vượt qua
Vai ta mang trọng trách
Vì Cội Nguồn
Vì nước non Ông Cha
Sẵn sàng
Lao vào chiến đấu
Rừng gươm núi giáo
Ta cũng vượt qua
Trên mỗi chặng đường
Để lại ngàn hoa
Mùa xuân nở rộ
Trên khắp quê ta
Nước non sạch bóng
Tà ma gian hùng
Nước non sạch bóng
Ngoại xâm quân thù
Tính tang tang tính
Lẫy lừng Việt Nam
Lẫy lừng con cháu Rồng Tiên
***
Vì Cội Nguồn
Vì nước non Ông Cha
Sẵn sàng
Lao vào chiến đấu
Rừng gươm núi giáo
Ta cũng vượt qua
Trên mỗi chặng đường
Để lại ngàn hoa
Mùa xuân nở rộ
Trên khắp quê ta
Nước non sạch bóng
Tà ma gian hùng
Nước non sạch bóng
Ngoại xâm quân thù
Tính tang tang tính
Lẫy lừng Việt Nam
Lẫy lừng con cháu Rồng Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s