LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 135 – VỖ CÁNH ĐỒNG BAY

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
135
VỖ CÁNH ĐỒNG BAY

Em có về
Nguồn Cội với anh không
Về nơi ấy
Cảnh mùa xuân không dứt
Xa rất xa
Năm nghìn năm thuở trước
Gần rất gần
Chỉ một bước đến nơi
Mê và Giác
Như bàn tay ngửa úp
Bỏ Cội Nguồn
Về Cội Nguồn mà thôi
Về em nhé
Chúng ta về em nhé
Bước về Nguồn
Dứt lạc loài
Sông lạc lõng nổi trôi
Đời trong Đạo
Một màu xanh đằm thắm
Đạo trong Đời
Đồng vỗ cánh đồng bay
Theo ai bằng
Theo truyền thống Ông Cha
Đức nào hơn
Đức yêu nước thương nòi
Về đi em
Theo anh về
Nguồn Cội Cha Ông
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Thiên Quyền Nhân Chủ
Rực hồng mùa xuân
***
Em có về
Nguồn Cội với anh không
Về nơi ấy
Cảnh mùa xuân không dứt
Xa rất xa
Năm nghìn năm thuở trước
Gần rất gần
Chỉ một bước đến nơi
Mê và Giác
Như bàn tay ngửa úp
Bỏ Cội Nguồn
Về Cội Nguồn mà thôi
Về em nhé
Chúng ta về em nhé
Bước về Nguồn
Dứt lạc loài
Sông lạc lõng nổi trôi
Đời trong Đạo
Một màu xanh đằm thắm
Đạo trong Đời
Đồng vỗ cánh đồng bay
Theo ai bằng
Theo truyền thống Ông Cha
Đức nào hơn
Đức yêu nước thương nòi
Về đi em
Theo anh về
Nguồn Cội Cha Ông
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Thiên Quyền Nhân Chủ
Rực hồng mùa xuân
***
Đời trong Đạo
Một màu xanh đằm thắm
Đạo trong Đời
Đồng vỗ cánh đồng bay
Theo ai bằng
Theo truyền thống Ông Cha
Đức nào hơn
Đức yêu nước thương nòi
Về đi em
Theo anh về
Nguồn Cội Cha Ông
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Thiên Quyền Nhân Chủ
Rực hồng mùa xuân
Theo anh về
Nguồn Cội Cha Ông
Đại Đồng Chủ Nghĩa
Thiên Quyền Nhân Chủ
Rực hồng mùa xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s