LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 134 – ĐÔI TA

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
134
ĐÔI TA

Hai ta gặp nhau
Hội hiệp nhân duyên
Khúc hát Rồng Tiên
Anh linh tỏa sáng
Việt Nam ơi
Tổ Tiên nòi giống
Có tự bao giờ
Ai cũng đợi chờ
Sợi thương sợi nhớ
Ai cũng mong đợi
Ngày rực rỡ quê hương
Đất vẫn cứ sanh sôi
Tiên Rồng
Mọc lên phơi phới
Sao mà yêu đến thế
Cội Nguồn
Dân Tộc Việt Nam
Núi rừng cao giọng hát
Biển trời mây nắng gió
Cùng dệt thảm mùa xuân
Hai ta gặp nhau
Trên đường đời Facebook
Trong gian khổ
Thường gắng bó bên nhau
Anh quê miền trung
Tôi quên miền bắc
Anh quê miền nam
Tôi nửa vòng trái đất
Nhịp cầu Facebook
Đưa ta đến với nhau
Anh thương đời truyền giáo
Tôi vì nước truyền kinh
Anh trao tôi đức tánh
Tôi trao anh niền tin
Cùng làm đẹp quê mình
Cùng xây dựng quê hương
Tay anh độ người
Tay tôi độ đời
Đưa nhân loại về trời
Giải thoát tử sanh
Rồng Tiên Ta đó
Ngập tràn bốn biển năm châu
***
Hai ta gặp nhau
Hội hiệp nhân duyên
Khúc hát Rồng Tiên
Anh linh tỏa sáng
Việt Nam ơi
Tổ Tiên nòi giống
Có tự bao giờ
Ai cũng đợi chờ
Sợi thương sợi nhớ
Ai cũng mong đợi
Ngày rực rỡ quê hương
Đất vẫn cứ sanh sôi
Tiên Rồng
Mọc lên phơi phới
Sao mà yêu đến thế
Cội Nguồn
Dân Tộc Việt Nam
Núi rừng cao giọng hát
Biển trời mây nắng gió
Cùng dệt thảm mùa xuân
Hai ta gặp nhau
Trên đường đời Facebook
Trong gian khổ
Thường gắng bó bên nhau
Anh quê miền trung
Tôi quên miền bắc
Anh quê miền nam
Tôi nửa vòng trái đất
Nhịp cầu Facebook
Đưa ta đến với nhau
Anh thương đời truyền giáo
Tôi vì nước truyền kinh
Anh trao tôi đức tánh
Tôi trao anh niền tin
Cùng làm đẹp quê mình
Cùng xây dựng quê hương
Tay anh độ người
Tay tôi độ đời
Đưa nhân loại về trời
Giải thoát tử sanh
Rồng Tiên Ta đó
Ngập tràn bốn biển năm châu
***
Anh trao tôi đức tánh
Tôi trao anh niền tin
Cùng làm đẹp quê mình
Cùng xây dựng quê hương
Tay anh độ người
Tay tôi độ đời
Đưa nhân loại về trời
Giải thoát tử sanh
Rồng Tiên Ta đó
Ngập tràn bốn biển năm châu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s